Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Välisdoktorantide sissetulek tõuseb keskmise netopalgani

Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas tegutsev Sihtasutus Archimedes hakkab alates septembrist maksma parimatele Eesti ülikoolides õppivatele välisdoktorantidele lisaks doktoranditoetusele 440 euro suurust doktorandistipendiumi, mis tõstab doktorantide sissetuleku 1100 euroni kuus.

Kokku hakkavad Dora Pluss programmi raames Eesti ülikoolides õppivad välisdoktorandid saama sama suurt igakuist toetust kui Eesti parimad doktorandid, suurendades nii nende huvi Eestis õppida ning tagades õpingute õigeaegse lõpetamise. Kõrgemat toetust hakkavad saama nii 50 Eestis juba õpinguid alustanud välisdoktoranti kui 46 doktoranti, kes alustavad õpinguid sellel õppeaastal.

Sihtasutuse Archimedes juhatuse liikme Hanno Tombergi sõnul on oluline, et välisdoktorantidele oleks tagatud õpinguteks kohalike doktorantidega samaväärsed tingimused. Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool langetasid juba varem otsuse võtta vastu ainult doktorandid, kellele suudetakse tagada 1100 euro suurune sissetulek kuus. Naaberiikidega võrdsem sissetulek muudab Eestis doktorikraadi omandamise atraktiivsemaks ning võimaldab doktorantidel täielikult õpingutele pühenduda ja õigeaegselt lõpetada.

Dora Pluss tegevusi viib ellu SA Archimedes koos Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti kõrgkoolidega. Foto: SA Archimedes

Dora Pluss programmi tegevjuht Katrin Kiisler tõi välja, et riiklike toetuste eesmärk peaks olema elamiseks vajaliku sissetuleku tagamine kõigile Eesti ülikoolide doktorantidele. Ta rõhutas, et välisdoktorantide lisandumine on tähtis, sest Eesti enda üliõpilaste, sealhulgas doktorantide arv on viimasel ajal kiirelt langenud, millel on otsene mõju meie ülikoolide jätkusuutlikkusele ja kaugem mõju teadusmahuka majanduse arengule. Teadmispõhisele majandusele ülemineku eelduseks on kõrgelt haritud teadlaste ja inseneride kasvu jätkumine, mis täna on ilma välisdoktorantide kaasamiseta raske.

Dora Pluss on Euroopa Liidu struktuuritoetustest rahastatud meede, mille eesmärk on muuta Eesti õppimise ja teadustöö tegemise kohana tuntumaks ning kõrgkoolide poolt pakutav haridus rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemaks. Käesoleval struktuuritoetuste perioodil on Dora Pluss raames makstud välja 2,2 miljonit euro väärtuses toetusi välismagistrantide, välisdoktorantide ja külalisdoktorantide Eestisse toomiseks. Tegevusi viib ellu Sihtasutus Archimedes koos Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Eesti kõrgkoolidega.

Lisamaterjali:
SA Archimedes. Programm Dora Pluss
12.12.2015. HTM. Üliõpilaste ja noorteadlaste mobiilsust toetatakse 22,6 miljoni euroga
14.10.2015. SA Archimedes. DoRa programm aitab tõsta Eesti kõrghariduse konkurentsivõimet

Lisainfo:
Katrin Kiisler
Sihtasutus Archimedes
katrin.kiisler@archimedes.ee

Viimased uudised