Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Tere tulemast Sihtasutuse Archimedes kodulehele!

Sihtasutus Archimedes on Euroopa Liidu haridus-, noorte ja spordiprogrammi Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse riiklik agentuur Eestis.

Agentuurina oleme tunnustatud partner ning tõhus abiline kõigile neile haridus- ja noortevaldkonna asutustele, kus tähtsustatakse rahvusvahelist koostööd ja seeläbi Eesti konkurentsivõime tugevdamist ning haridus- ja noortevaldkonna edendamist.

Tunnustatud rahvusvahelistumise väärtustaja ja eestvedajana esindame Eestit rahvusvahelistes võrgustikes ning teeme koostööd mitmete partnerorganisatsioonidega üle maailma.

Alates 1. augustist 2020 võttis osa SA Archimedese senistest tegevustest üle Haridus- ja Noorteamet. Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA), Eesti ENIC/NARIC keskuse ja mitmete stipendiumiprogrammide tegevust korraldab nüüd Harno.

Facebooki viimased postitused