Üldandmed Kontakt Otsi

Tere tulemast Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri kodulehele!

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur on Euroopa Liidu haridus-, noorte ja spordiprogrammi Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse riiklik agentuur Eestis. Lisaks kuulub agentuuri tegevuste hulka karjäärinõustajaid toetav Euroguidance, rahvusvahelise noorteinfoga tegelev Eurodesk, Nordplus, Euroopa Keeleõppe Tunnuskiri ning SALTO Noorte Osaluse ja Informatsiooni Ressursikeskus.

Agentuurina oleme tunnustatud partner ning tõhus abiline kõigile neile haridus- ja noortevaldkonna asutustele, kus tähtsustatakse rahvusvahelist koostööd ja seeläbi Eesti konkurentsivõime tugevdamist ning haridus- ja noortevaldkonna edendamist. Tunnustatud rahvusvahelistumise väärtustaja ja eestvedajana esindame Eestit rahvusvahelistes võrgustikes ning teeme koostööd mitmete partnerorganisatsioonidega üle maailma.

Alates 1. augustist 2020 võttis osa sihtasutuse Archimedes senistest tegevustest üle Haridus- ja Noorteamet. Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA), Eesti ENIC/NARIC keskuse ja mitmete stipendiumiprogrammide tegevust korraldab nüüd Harno.  Alates 1. jaanuarist 2021 liikusid ülejäänud sihtasutuse Archimedes tegevused Haridus- ja Noorteameti koosseisus tegutsevasse Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri.

Seoses Haridus- ja Noorteameti loomisega nelja senise haridusvaldkonna asutuse (sihtasutus Archimedes, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, sihtasutus Innove ning Eesti Noorsootöö Keskus) baasil on sihtasutus Archimedes likvideerimisel alates 01.01.2021 seaduses ette nähtud korras.