Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

1. märtsil on Kristjan Jaagu ja DoRa stipendiumide taotlustähtaeg

1. märtsi taotlusvoor on käesoleva aasta esimene võimalus kandideerida Kristjan Jaagu ja DoRa stipendiumidele. Taotlusi saab alates 1. veebruarist esitada järgmistele stipendiumidele:

Kristjan Jaagu välissõidu stipendium
Stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas näiteks: konverentsidel osalemine, raamatukogus töötamine, laboratooriumi kasutamine, oma loengu arendamine, töö kraaditöö juhendajaga, täienduskursustel osalemine, konsultatsioonid vmt. Korraga toetatakse kolmepäevast kuni kolmenädalast (3-21 päeva) välismaal viibimist ajavahemikul 01.04.2014-31.08.2014.

Kristjan Jaagu doktorantuur välismaal
Stipendiumikonkurss on avatud kõigile, kes alustavad või jätkavad doktoriõppe tasemel õpinguid tunnustatud välisülikooli juures ning on valmis pärast lõpetamist asuma tööle doktorikraadi nõudval ametikohal Eestis.

DoRa T6 stipendium (doktorantide semester välismaal)
Stipendiumile saavad kandideerida Eesti ülikoolide doktorandid ning stipendiumi saab taotleda 1-5 kuuks välismaal õppimiseks või teadustöö tegemiseks.

Taotlemine toimub veebipõhise taotlussüsteemi kaudu. Lisainfot taotlemistingimuste kohta saab lugeda Kristjan Jaagu ja DoRa stipendiumide kodulehtedelt.

Foto13

 

Viimased uudised