Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

1. märtsist jätkuvad SA Archimedes teaduskoostöö keskuse tegevused Eesti Teadusagentuuris

1. märtsil alustab tööd Eesti Teadusagentuur, mis luuakse Eesti Teadusfondi baasil ning millega liidetakse SA Archimedes teaduskoostöökeskus koos oma funktsioonide ja töötajatega. Sihtasutus Archimedese teised osakonnad jätkavad oma tööd tavapärasel viisil.

Eesti Teadusagentuuri loomise eesmärgiks on korrastada teadusrahastamist ning jätkata rahastamist senisest kontsentreeritumal kujul.  29. veebruaril lõpetab oma töö Teaduskompetentsi Nõukogu, mida teenindav büroo asub SA Archimedes teaduskoostöö keskuses. Rakendatavaid institutsionaalseid ja personaalseid uurimistoetusi hakkab menetlema Eesti Teadusagentuur.

Senisest suurem kaal saab uues organisatsioonis olema teadusrahastuse tulemuslikkuse analüüsil ning toetuste mõju analüüsil ühiskonnale.

Eesti Teadusagentuur võtab üle teaduskoostöö keskuse kohustused seoses Eesti Teaduse Infosüsteemi ETIS kasutajatoe pakkumisega. Teadusagentuur jätkab teaduse populariseerimise tööd, korraldades ise teadust ühiskonnas populariseerivaid ettevõtmisi ning toetades koostööpartnerite sellesuunalisi tegevusi.

Jätkub ka EL teadus- ja arendustegevuse 7. Raamprogrammi ja Horizon 2020 raamprogrammi ning COST koostööprogrammide alane nõustamine, Teadusagentuuris lisanduvad Science in Europe ja Euroopa Teadusfondiga seotud tegevused.

Eesti Teadusagentuuri viiakse üle riiklikud programmid TeaMe, KESTA ja TerVe ning Eesti teaduse infrastruktuuride teekaardi koostamise töörühm.

„Kindlasti tuleb meie töös ette muudatusi, kuid püüame need koostööpartneritele võimalikult sujuvaks muuta,“ kinnitas SA Archimedes teaduskoostöö keskuse juhataja Ülle Must. „Eesmärk on see, et teadlastel oleks üks kindel koht, kust nad igakülgselt abi saavad.“

Eesti Teadusagentuuri aadress on alates märtsist Soola 8. Senised koduleheküljed ja infokanalid jätkavad üleminekuperioodil toimimist.

Lisainformatsioon:

Liina Raju, liina.raju@archimedes.ee , tel. 7300 328
Ülle Must, ulle.must@archimedes.ee

 

Viimased uudised