Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

1,4 miljoni krooni eest viiakse ellu 18 teadust populariseerivat ettevõtmist

2010. aasta teaduse populariseerimise projektikonkursil sai rahastuse 18 projekti kogusummas üle 1,4 miljoni krooni. Toetuse sai näiteks rahvusvaheline robotivõistlus Robotex, rahastati ka mitut projekti, mille käigus tutvustatakse maakoolide õpilastele teadlaste tööd.

Tallinna Tehnikaülikooli korraldatav traditsiooniline robotivõistlus Robotex sai toetust 250 000 krooni, rahamahukamate projektide hulka kuulusid ka Eesti Tehnoloogiakasvatuse Liidu projekt “Terviklik tehnoloogiaõpetus”, millele eraldati 200 000 krooni ja Eesti Füüsika Seltsi poolt koordineeritava teadusbussi “Suur Vanker” tegevused 120 000 krooni ulatuses.

Tartu Ülikoolist konkursile esitatud projektidest olid edukad lausa viis: TÜ Narva Kolledžis toimuvad Ida-Virumaa laste teadussügis ja Narva Lasteülikool ning videoklippide konkursid koolinoortele ja tudengitele, teaduse töötoad koolides ja doktorantide populaarteaduslike artiklite konkurss.

Edukalt osalesid konkursil ka koolid: näiteks Maardu Gümnaasiumi projekti “Mina-teadlane” käigus korraldatakse õppevisiite loodusesse, viiakse kohalike seas läbi küsitlusi, kirjutatakse uurimistöid ja kohtutakse teadlastega – tegevusse on kaasatud peaaegu kogu koolipere. Saaremaa Ühisgümnaasiumi Sihtasutus sai toetust traditsioonilise üleriigilise õpilaskonverentsi korraldamiseks.

Teaduse populariseerimise projektikonkurss osutus sel aastal üle ootuste populaarseks – kokku esitati 95 taotlust erinevate teadust populariseerivate tegevuste rahastamiseks. Taotluste kogusumma oli üle 14 miljoni krooni, ületades seega konkursi eelarve kümnekordselt.

Projekte hindas üheksaliikmeline komisjon, mis koosneb Haridus- ja Teadusministeeriumi ja sihtasutuse Archimedes teaduse populariseerimisega seotud inimestest, komisjoni esimees on Haridus- ja Teadusministeeriumi teadusosakonna ekspert Taivo Raud.

2010. aasta teaduse populariseerimise projektikonkursi rahastatavate projektide nimekiri ja lisainfo konkursi kohta on üleval sihtasutuse Archimedes teaduse populariseerimise veebilehel www.archimedes.ee/teadpop. Teaduse populariseerimise projektikonkurssi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ja ellu viib sihtasutus Archimedes.

Lisainfo: Teaduse populariseerimise projektikonkursi hindamiskomisjoni esimees Taivo Raud, 735 0134, taivo.raud@hm.ee.

Viimased uudised