Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

2019/2020 õppeaastal õpib Eestis 5528 kraadiõppe välistudengit

Välistudengite osakaal kõigist Eesti kraadiõppe tudengitest on endiselt tõusuteel: 2019. aasta novembri seisuga moodustavad välistudengid kogu Eesti tudengkonnast 12,2%, ehk Eestis õpib 5528 kraadiõppe välistudengit. Ehkki välistudengite numbrite kasv on möödunud aastaga võrreldes veidi vähenenud (15% kasv 2018. aastal, 10% kasv 2019. aastal), on Eesti kõrgharidus mujal maailmas hinnatud ning tudengite jaoks üha atraktiivsem.

 

 

Kõrghariduse rahvusvahelistumisel on prioriteediks just magistri- ja doktoriõppe kavad, mistõttu on suurim arv välistudengeid ka 2019. aasta statistika järgi õppimas just ingliskeelsetel magistrikavadel. Magistrihariduse omandajad (sh integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe tudengid) moodustavad kõigist kraadiõppe välistudengitest Eestis 50%. Samuti on tõusnud doktoriõppes osalevate välistudengite arv, mis läheneb eelmise aasta seisuga 600-le (591) ja on 2018. aastaga võrreldes kasvanud 15%. Populaarsemate õppevaldkondade esikolmik on püsinud viimased aastad muutumatuna – kõige rohkem eelistavad kraadiõppe välistudengid õppida ärindust, haldust ja õigust; humanitaariat ja kunste; informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid. 

 

 

Kokku õpib Eestis välistudengeid 127-st eri riigist. Enim langes Türgist (-24%), Soomest (-21%), Gruusiast ja USAst (-15%) vastuvõetud tudengite arv. Suurima kraadiõppurite kasvu võrreldes 2018. aasta vastuvõtuga on saavutanud Aserbaidžaan (51%), Iraan (46%) ja Pakistan (41%). Kõige suurema osa Eesti välistudengitest moodustavad endiselt õppurid Soomest ja Venemaalt (vastavalt 23% ja 8%), TOP 10 seast langesid 2019. aastal välja Gruusia, Läti ja USA.

Kõige rohkem kraadiõppe välistudengeid õpib Tallinna Tehnikaülikoolis (1612), Tartu Ülikoolis (1526) ja Tallinna Ülikoolis (900). Välistudengite osakaal Eesti ülikoolides on suurim Estonian Business School’is (36%, sh ka Helsingis õppijad), Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor (29%) ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (28%).

 

 

2019. aasta sügisel välistudengite seas läbi viidud globaalse rahulolu-uuringu International Student Barometer tulemused näitasid, et suur osa välistudengitest on oma Eesti koduülikoolis õnnelikud. Lisaks on märkimist väärt, et Eesti välistudengite üks peamine põhjus õpingute sihtriigi valimisel oli mõju tulevasele karjäärile (future career impact). Seda peab tähtsaks või väga tähtsaks 95% Eestis õppivatest välistudengitest. Seega näevad välistudengid Eestit konkurentsivõimelist haridust pakkuva riigina.

International Student Barometer 2019. 91% välistudengitest on Eesti ülikoolides õnnelikud ja 97% tunneb end Eestis turvaliselt.

 

Täiendav statistika leitav siit >>

 

Lisainfo:

Eero Loonurm, välisturunduse agentuuri juht
Sihtasutus Archimedes
eero.loonurm@archimedes.ee

 

Viimased uudised