Üldandmed Kontakt Otsi

2020. aasta Euroopa keeleõppe tunnuskirja võitja on Tartu Rahvaülikool!

19. märtsil toimus pidulik Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu veebikonverents. Päeva jooksul tunnustati liidu  parimaid tegijaid ning osa sai  põnevatest ettekannetest ja töötubadest.

Teiste seas tõsteti esile 2020. aasta “Aasta võõrkeelealase teo” konkursi Euroopa keeleõppe tunnuskirja võitjat  Tartu Rahvaülikooli ning konkursil Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukirja pälvinud Tallinna Südalinna Kooli.

Tallinna Südalinna Kool on algatanud üleriigilise saksakeelse Scrabble`i võistluse, kasutades nutirakendust Classic Words Solo. Tegu on saksa keelt populariseeriva ja mitmete koolide õpilasi ja õpetajaid haarava entusiastliku võistlusega, mis on aset leidnud juba 6 korda ning leidnud laiemat kõlapinda.

Tartu Rahvaülikoolis koostatud eesti keele õppematerjalid uussisserändajatele valmisid projektis „Eesti keel rahvusvahelise kaitse saajatele“* osalenud eesti keele õpetajate ühistööna. Koostöö algatas Tartu Rahvaülikooli keeleõppe koolitusjuht Terje Kruusimaa, kes oli projekti eestvedaja ja kaasautor.

Auhinna üleandmine 2020. aasta Euroopa keeleõppe tunnuskirja võitjale Tartu Rahvaülikoolile

Õppematerjali „ Ma õpin eesti keelt“ koostamisel osalesid: Mari Kald, Terje Kruusimaa, Anne-Ly Lehtla, Katrin Mikk, Elle Sõrmus, Leili Sägi, Merle Taggu, Linda Palts, Erika Veide, Sirle Võtti. Toimetasid Linda Palts ja Terje Kruusimaa. Õpiku illustratsioonide autor ja kujundaja on Linda Palts.

Õppematerjali „Alustame“ koostamisel osalesid: Aive Mandel, Ebe Talpsepp, Gunnel Koba, Külli Kuri, Elle Mets, Terje Kruusimaa. Materjali kujundas ja vormistas Aive Mandel.

Õppematerjali „Lukust lahti!“ autorid on Leili Sägi ja Merle Taggu. Täiendas, toimetas ja vormistas Terje Kruusimaa.

Esikaaned on kujundanud Aksel Lõbu.

*Projekti kaasrahastasid Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Eesti Vabariigi Siseministeerium. 

Palju õnne Tartu Rahvaülikool ja suur tänu andekatele õpetajatele!

Vaata videost, mille eest Euroopa keeleõppe tunnuskiri võideti!

 

Lisainfo: Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri nõunik Made Kirtsi (made.kirtsi@harno.ee) 

 

Viimased uudised