Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

21. novembril toimub konverents "Teooria kohtub praktikaga: olulised küsimused õpetajatöös"

21. novembril toimub Tartu Ülikoolis rahvusvaheline konverents, mis on pühendatud teooria ja praktika sidususele õpetajahariduses. Konverentsiga  märgitakse rahvusvahelise õppimise ja õpetamise assotsatsiooni International Study Association on Teachers and Teaching (ISATT) laienemist Eestisse.

Teooria ja praktika on õpetajahariduse kaks võrdselt olulist alustala – kõrgekvaliteediline õpetajaharidus saab sündida vaid nende kahe sümbioosis ja dialoogis. Konverents “Teooria kohtub praktikaga: olulised küsimused õpetajatöös” tutvustab hariduspraktikale oluliste uuringute tulemusi ja tõstatab koolipraktikast tulenevaid uurimist vajavaid teemasid.

Seitsmes paralleelsessioonis tutvustatakse viimastel aastatel Eestis ja mujal maailmas õpetajahariduse arendamise eesmärgil läbi viidud uurimusi: käsitletakse nii koolikiusamisest, õpetajate professionaalset arengut kui ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat õpetamise ja õppimise kontekstis.

Väliskülalistest peavad konverentsil ettekande prof Cheryl Graig (USA) kes on tunnustatud õpetamise ja õpetajakoolituse õppekava valdkonna teadlane, sh 2010. aasta Ameerika haridusuuringute assotsiatsiooni (American Educational Research Association (AERA)) õppekava osakonna elutööpreemia laureaat.

Prof Maria A Flores (Portugal) on ISATT käesoleva aasta eesistuja, teadlane ja õpetajakoolitaja, kelle teadustöö on keskendunud õpetaja identiteedi arengule. Loengul keskendub ta viisidele, kuidas teooria ja praktika lõhet õpetajakoolituse esmaõppes vähendada ning põhjendab, miks on ühtne ning terviklik õpetajakoolituse õppekava ning pedagoogiline praktika õpetaja identiteedi arengule olulised.

“Õpetajakoolituse ja haridusteaduse programmi Eduko raames on õpetajakoolitust pakkuvad ülikoolid viimasel kuuel aastal Euroopa Liidu toetusel keskendunud haridusvaldkonna teadus-ja arendustööle ning koostööle õpetajahariduse osapoolte vahel. Sealhulgas on fookuses olnud just õpetajakoolituse korraldus ning õppekavade arendustöö selleks, et teooria ja praktika oleks õpetajakoolituse õpingutes sidustatud ning toetaksid parimal moel noore õpetaja arengut. “On hea meel, et konverents paneb väärika punkti programmi Eduko tegevustele,“ märgib Tiina Anspal SA Archimedes Eduko büroost.

Konverentsi korraldab SA Archimedes Eduko büroo koostöös Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooliga. Korralduskomisjoni kuuluvad Äli Leijen ja Krista Uibu Tartu Ülikoolist, Katrin Poom-Valickis Tallinna Ülikoolist ning Tiina Anspal Sihtasutusest Archimedes.

Konverentsi plenaarettekandeid saab jälgida otseülekandes ja need on hiljem  järelvaadatavad Tartu ülikooli televisioonis: www.uttv.ee. Link on sama päeva hommikul leitav konverentsi kodulehelt. Konverentsi toetab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfond õpetajakoolituse ja haridusteaduse programmi Eduko kaudu.

Konverentsi koduleht http://koostoopaevad.archimedes.ee/isatt-konverents/
ISATT –
www.isatt.org

Lisainfo:

Tiina Anspal
Eduko büroo juhataja
SA Archimedes
tiina.anspal@archimedes.ee

Viimased uudised