Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

4,8 miljoni euro eest nutikaid lahendusi

Sihtasutus Archimedes toetab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) teadusprojekte 4,8 miljonit euroga, mis soodustab tipptasemel IKT teadus- ja arendustegevust, rahvusvahelist koostööd ja uuenduslike ideede elluviimist.

Toetuse saajate hulgas on kõige enam projekte, mis panustavad keeletehnoloogia, hariduse ja tervishoiuga seotud IKT arendustesse. Muuhulgas otsitakse teadusuuringu kaudu vastust küsimusele, miks paljud õppurid pole huvitatud IKT valdkonnas edasi õppima või töötama, Tallinna Ülikooli teadlased hakkavad välja töötama õppijakeskset e-õpikut, Teadus- ja arendusettevõte Cybernetica projekti kaudu soovitakse e-hääletust ohutumaks muuta, Tartu Ülikooli teadlased hakkavad välja töötama arvutustehnilisi meetodeid, mille kaudu on arstidel võimalik uurida aju tööd.

SA Archimedes struktuuritoetuste rakendusüksuse teadus- ja arenduskeskkonna majanduskeskkonna büroo juhataja Mariann Saaliste osutas asjaolule, et IKT on valdkond, mis tänaseks on tihedalt läbi põimunud kõikide muude eluvaldkondadega. „Projektide teaduslik ja tehnoloogiline tase oli ühtlaselt hea ning konkurents tihe. Kuna toetust küsiti kaks ja pool korda rohkem kui taotlusvoor võimaldas, siis jäid seekord pooled projektid kahjuks toetuseta. Positiivse rahastamisotsuse saamisel osutus seekord määravaks ideede uuenduslikkus ja sidusus ühiskonna vajadustega“ sõnas Saaliste.

 

 

 

 

 

 

 

 

Taotlusvooru kaudu toetati osaliselt 14 teadusprojekti, mis laekusid neljast teadus- ja arendusasutusest (Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool ja AS Cybernetica). Kokku esitati vooru 29 projekti kogusummas 11,6 miljonit eurot.

Toetust saanud projektide nimekirjaga saab tutvuda SA Archimedese kodulehel aadressil http://tartu.archimedes.ee/projektid. Projekti otsingumootori meetmelahtrist tuleb valida „Meede 3.2.12 Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate teadus- ja arendustegevuse toetamine“.

Sihtasutus Archimedes on Eesti ja Euroopa Liidu haridust ja teadust vahendav struktuur ning kõrghariduse akrediteerimise korraldaja. SA Archimedes struktuuritoetuste rakendusüksus vahendab eurotoetusi, mille on riik suunanud teaduse ja kõrghariduse valdkonna arenguks. Toetused teadusele ja kõrgharidusele on suunatud nii Euroopa Regionaalarengufondist kui ka Euroopa Sotsiaalfondist. Perioodil 2007 kuni 2013 on teadusele ja kõrgharidusele planeeritud EL struktuuritoetusi eraldada summas 413 miljonit eurot.

Lisainfo:
Mariann Saaliste
SA Archimedes teadus- ja arendustegevuse majanduskeskkonna arendamise büroo juhataja
tel 730 0507
e-post: mariann.saaliste@archimedes.ee

Teate edastas:
Eero Loonurm
SA Archimedes kommunikatsioonijuht
tel 6979225
e-post: eero.loonurm@archimedes.ee

Viimased uudised