Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Aafrika riigid allkirjastasid diplomite ja kraadide tunnustamise konventsiooni

Eelmise nädala lõpul allkirjastasid Aafrika riigid Etioopia pealinnas Addis Ababas kõrgharidust tõendavate diplomite ja kraadide tunnustamise konventsiooni.

Allkirjastatud Aafrika regiooni konventsioon on nn uue põlvkonna konventsioon, mis järgib 1997. a allkirjastatud Euroopa regiooni ja 2011. a allkirjastatud Aasia ja Vaikse ookeani regiooni tunnustamise konventsioonide põhimõtteid.

Konventsiooni kavandi arutelu ja allkirjastamise konverentsile oli UNESCO poolt kutsutud Lissaboni tunnustamise konventsiooni komitee presidendina Eesti ENIC/NARIC keskuse juhataja Gunnar Vaht, kes tegi ettekande Lissaboni konventsiooni komitee ja selle büroo ülesannetest. Ettekande eesmärgiks oli tutvustada ühe regionaalse konventsiooni rakendamist ja kirjeldada, millised organid selle rakendamisele kaasa aitavad ning millised on selleks ettenähtud vahendid.

Uue konventsiooniga püütakse lihtsustada kõrgharidust tõendavate diplomite ja kraadide hindamise süsteemi ja korrastada kvalifikatsioonide tunnustamise põhimõtteid Aafrikas. Konventsioon on eelduseks ka kõrghariduse kvaliteedi parandamiseks Aafrika riikides, sest kvaliteedi tagamine on tunnustamise eeldus ning vastavale on ka allkirjastatud konventsioonis tähelepanu juhitud.

Nagu uue põlvkonna regionaalsetele konventsioonidele kohane, seab Aafrika konventsioon riikidele kohustuseks kvalifikatsioonide hindamiskriteeriumite ja protseduuri läbipaistvaks ja usaldusväärseks muutmist, tagada riikide kõrgharidussüsteemi kirjelduste ja tunnustatud õppeasutuste kohta käiva teabe kättesaadavus ning rajada riikides tunnustamisalased infokeskused.

Eesti ENIC/NARIC keskuse juhataja Gunnar Vahi sõnul on uus Aafrika regionaalne tunnustamise konventsioon kasulik ka Euroopa riikidele mitmest aspektist. Esmajoones tähendab uue konventsiooni olemasolu Aafrika regiooni kõrghariduskvalifikatsioonide hindamise ja tunnustamise süsteemi ja põhimõtete lähenemist Euroopas rakendatavatele põhimõtetele, mis omakorda lihtsustab Euroopa ja Aafrika riikide tunnustamisalast koostööd. Teise olulise punktina tuleks rõhutada, et tunnustamise infokeskuste rajamine ja kõrgharidusalase teabe kättesaadavaks tegemine võimaldab kiiremini hinnata Aafrika riikide diplomeid ja kraade ning kontrollida dokumentide autentsust.

Aafrika riikide konventsioon jõustub, kui selle on ratifitseerinud kümme riiki. Konventsiooni saavad allkirjastada vaid Aafrika riigid ja Vatikan.

Lisainfo:
Gunnar Vaht
gunnar.vaht@archimedes.ee
Eesti ENIC/NARIC keskus
SA Archimedes

Viimased uudised