Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Aasta parimad keeleõppe teod sündisid Lahemaa Looduskoolis, Tartu Kutsehariduskeskuses ja Kadrioru Saksa Gümnaasiumis!

Täna selgusid aasta parimad keeleõppealased teod, tiitli ja Euroopa keeleõppe tunnuskirja pälvisid MTÜ Lahemaa Looduskool, Tartu Kutsehariduskeskus ja Kadrioru Saksa Gümnaasium.

Laureaadid kuulutati välja Kadrioru Saksa Gümnaasiumis toimunud sümpoosionil „Keelterikkus Eestis ja Euroopas. Mitmekeelsemaks saksa keelega“.

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Mikk Kasesalk tervitas sümpoosionil osalejaid Euroopa keeltepäeva puhul ja märkis, et mitmekeelsus on väärtuslik ja Eestis väärtustatud.See annab meie inimestele eelise tööturul nii Eestis kui ka välismaal, kuid veelgi olulisem – avab uksed teistesse kultuuridesse ning seob meid maailmaga laiemalt,“ sõnas Kasesalk.

Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna juhataja Piret Kärtner andis parimate keeleõppeprojektide tegijatele üle Euroopa Komisjoni ja ministeeriumi tunnuskirjad. „Tänavused võiduprojektid esindavad nii mitteformaalset keeleõpet kui ka õppekavaga tihedamalt seostatud tegevusi,“ ütles Kärtner. „Rõhutatud on eelkõige seda, et keeleõpe toetab ühest küljest isiksuse arengut, teisalt muudab õppurid konkurentsivõimelisemaks hilisemas tööelus,“ ütles Kärtner.     

 

MTÜ Lahemaa Looduskool pälvis tunnuskirja multikultuursete perede 10-16-aastastele noortele suunatud lõiminguprojekti eest. Projekti käigus arendati noorte looduse ja pärandkultuurilist sõnavara, suhtlemisoskust ja eneseväljendusoskust. Kogemusõppele põhinenud projektis osales kokku ligi 200 noort 20 koolist ning ja nelja kooli õpetajad.

 

Tartu Kutsehariduskeskus viis ellu õpilaste konkurentsivõimet tõstvaid keeleõppetegevusi. Selleks pakuti täiendavat inglise, soome ja saksa keele õpet turismivaldkonna õpilastele. Keeleõppetegevused sisaldasid mentorõpet, keelelaagreid keelekeskkonnas ja muid aktiivõppemeetodid.

 

Kadrioru Saksa Gümnaasium sai tunnuskirja saksakeelsete majandusõppe projektide eest. 2014. aastast õpetatakse koolis majandust saksa keeles. Välja on töötatud õppesuund, kus lõimitakse keele ja majanduse õpet ning arendatakse õpilastes ettevõtlikkust. Majandusõppe lõpetajad oskavad kõrgel tasemel saksa keelt ning oskavad seda ära kasutada ettevõtluse ning rahvusvahelise suhtluse vallas.

Mis on Euroopa keeleõppe tunnuskiri?

  • Euroopa keeleõppe tunnuskiri toetab ja tunnustab uuenduslikku lähenemist keeleõppele, sh erinevate metoodikate ja tehnikate kasutamist ning hea praktika levitamist.
  • Valitav keeleõppealane teguvõib olla tulemuslikult lõppenud rahvus­vaheline või kohalik projekt, mis innustas õppima erinevaid keeli, oli omapärane ja pakkus uudseid lahendusi. Keeleõppe tunnuskirja võib pälvida ka festival, õpiring, keelteklubi, keelte õppimise ja õpetamise teemaline konverents vms.
  • Euroopa keeleõppe tunnuskirjale saab kandidaate esitada uuesti 2019. aastal kevadel.
  • Euroopa Komisjoni tunnuskirja välja andmist koordineerivad Haridus- ja Teadusministeerium ning Sihtasutus Archimedes.

Viimased uudised