Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Aasta võõrkeelealane tegu on Tallinna Heleni Kooli viipekeelse sõnaraamatu projekt

Haridus- ja teadusministeerium ning Euroopa Komisjon tunnustasid aasta parimat võõrkeele õpetamise uuendajat. Aasta võõrkeelealase teo vääriliseks tunnistati Tallinna Heleni Kool, kes lisas eesti keele viipekeelsesse sõnaraamatusse Spread the Sign.

Tallinna Heleni Kooli esindajad Piret Põllu ja Raili Loit

Laupäeval Tartu Ülikooli Philosophicumis toimunud Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu sügiskonverentsil anti Tallinna Heleni Koolile üle Euroopa keeleõppe tunnuskiri ja 3000 euro suurune preemia.

„Sõnaraamat annab suuremad võimalused õppimiseks ja töötamiseks nii Eestis kui ka välismaal. Kui aastate eest olid kuulmispuudega mehed peamiselt puusepad ja naised õmblejad, siis tänapäeval on erialade valik tohutult laienenud. Nii on tekkinud ka vajadus spetsiifilisema sõnavara järele. Sõnaraamatut on hakatud aktiivselt kasutama, mille üle on meil loomulikult väga hea meel,” rääkis Tallinna Heleni Kooli õpetaja Raili Loit.

Sõnaraamatut kasutavad eesti viipekeele õppimiseks aktiivselt nii üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes õppivad kurdid õpilased, nende õpetajad, kurtide laste pereliikmed, viipekeeletõlgid kui teised keelehuvilised, samuti mõne muu rahvusliku viipekeele õppimiseks välismaale tööle, elama või praktikale suunduvad viipekeelsed inimesed.
Kolme aasta jooksul kogus töörühm kokku, talletas ja kindlustas kõigile huvilistele vaba ligipääsu ~15000-le eestikeelsele ja eesti viipekeelsele märksõnale.
Viibete videosalvestamiseks oli igal projektipartneril sisustatud stuudionurk, kasutati ühtmoodi riietust ja taustapaneeli ning järgiti samu kvaliteedinõudeid. Spread the Sign on maailma mahukaim vabakasutuses olev viipekeelte sõnaraamat.

Kuvatõmmis sõnaraamatu Spread the Sign veebilehelt

 

„Projektile andis lisaväärtuse see, et kui tavaliselt oleme harjunud vaikselt omaette tegutsema, siis nüüd saime luua rahvusvahelisi kontakte ja teha aktiivset koostööd teiste erialaspetsialistidega,” lisas Loit.
Eesti tiim jätkab tööd järgmised 3 aastat, mille käigus sõnaraamatut täiendatakse, parandatakse, lisatakse väljendeid, sünonüüme ning viipekeelseid selgitusi, muudetakse sõnaraamatu kodulehte kasutajasõbralikumaks, lisatakse õppematerjale ja illustratsioone. Projekti lisandub ka uusi riike ja erinevate riikide viipekeeli üle maailma.

Spread the Sign projekti koordineerib Örebro Ülikool ja Euroopa Viipekeele Keskus Rootsist, rahastus on saadud Leonardo da Vinci Elukestva õppe programmi kaudu.

Euroopa keeleõppe tunnuskirja peaeesmärk on tunnustada ja populariseerida keeleuuenduslikke algatusi, nüüdisajastada keeleõpet ja tõsta õpetamise kvaliteeti. Esile tõstetakse algatusi, millega õpetatakse uuenduslikult võõrkeeli, väärtustatakse ja tutvustatakse teisi keeli ja kultuure.

Programmi eestvedaja on Euroopa Komisjon, Eestis on koordineerijateks Sihtasutus Archimedes ning haridus- ja teadusministeerium.

 

Teate koostas:

Karol Sepik
Kommunikatsioonibüroo vanemspetsialist
SA Archimedes
karol.sepik@archimedes.ee

Viimased uudised