Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Aastaraamat 2015 on valminud

Sihtasutusel Archimedes valmis traditsiooniline aastaraamat, millega anname koostööpartneritele ja avalikkusele ülevaate oma 2015. aasta tegevustest ja saavutustest. Aastaraamat käsitleb Archimedese viie struktuuriüksuse tegemisi – nendeks on Akadeemilise tunnustamise agentuur, Hariduse rahvusvahelistumise agentuur, struktuuritoetuste agentuur, Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur ning Noorteagentuur.

2015. aasta oli Struktuuritoetuste agentuuri jaoks 2007-2013 Euroopa Liidu struktuurivahendite perioodi lõpetamise aasta. Koostöös toetuse saajaga tegutsesime selle nimel, et ühiselt lõpetada kõik toetatud projektid. Välja sai makstud üle 99% kõigist toetustest. Kogu rahastamise perioodil vahendas Struktuuritoetuste agentuur eurotoetusi üle 435 miljoni euro ning ellu viidi hariduse ja teaduse heaks 668 suurepärast projekti.

Archimedes on ka ise üks struktuuritoetuste elluviijatest. Üks põnevamaid tegevusi 2015. aastal oli messi “Work in Estonia” korraldamine. Mess toob kokku iga-aastaselt Eestis õppivad välistudengid ja siinsed tööandjad. Kokkusaamise eesmärk on alati tutvustada tööandjatele välistudengitega seotud Eesti seadusandlust ja maksusüsteemi ning anda ülevaade Eesti teenustesektori tööjõu olukorrast. Välistudengid tutvuvad Eesti ettevõtete organisatsioonikultuuriga ning saavad endale tööturule sisenemiseks vajalikud kontaktid.

Lisaks sai allkirjastatud programm Dora Pluss ning edukalt jätkusid ka programmi Erasmus+ tegevused.

 

 

Aasta jooksul said sihtasutusest alguse ka mõned uued tegevused. Nii alustas Noorteagentuur koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskusega pilootprojekti „Noortekohtumised“. Need on noorte omaalgatuslikud koostööprojektid noorte enda valitud teemadel, milles on olulisel kohal üheskoos õppimine ja õpitu mõtestamine. Projekti eesmärk on noorte koostegevuse abil soodustada Eestis elavate eri emakeelega noorte suhtlemist, teineteisemõistmist ja arengut. Kohtumised on loonud suurepärase võimaluse omavaheliseks tutvumiseks ning on jõutud arusaamani, et esmapilgul näiva kultuurilise erinevuse taga on väga suur sarnasus.

Äramärkimist väärivad ka rahvusvahelised arendusprojektid: käivitus Soome-Eesti Twinning projekt Aserbaidžaanis, algas koostööprojekt Maailmapangaga Tadžikistanis, lõppes projekt „Kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri loomine ja arendamine Moldova Vabariigis“ ning alates 2015 aastast on meie Kvaliteediagentuur esindatud kõrghariduse kvaliteediagentuuride ülemaailmse võrgustiku (INQAAHE) nõukogus. Täitus ka esimene aasta “Study in Europe” projektist, kus sihtasutus aitab kaasa Euroopa kõrgharidusruumi atraktiivsuse tõstmisele laias maailmas.

Aastaraamatus on ka juhtkonna ning nõukogu pöördumine aastaraamatu lugejale, sihtasutuse eelarve ning juhtimisstruktuur ning koondnimekiri kõigist 2015. aasta sihtasutuse töötajatest.

Sihtasutuse aastaraamatut on võimalik lugeda järgmiselt aadressilt:

Lisainfo:

https://archimedes.ee/infomaterjalid/aastaraamatud/

https://issuu.com/archimedes

Eero Loonurm
Sihtasutus Archimedes
Kommunikatsioonijuht
e-post: eero.loonurm@archimedes.ee

 

Viimased uudised