Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Akadeemilise tunnustamise agentuuril uus kodulehekülg

Sihtasutuse Archimedes akadeemilise tunnustamise agentuuril (Eesti ENIC/NARIC keskus) on heameel teatada, et valminud uus kodulehekülg.

Lehekülg asub aadressil https://archimedes.ee/enic ja on esmane infoallikas kõigile, kes on omandanud kõrghariduskvalifikatsiooni välisriigis ning soovivad õpinguid jätkata või töötada Eestis. Leheküljelt saab informatsiooni selle kohta, mida tuleb teha välisriigi haridusdokumendi hindamiseks ja milline on välisriigi diplomite hindamise protseduur. Huvilised saavad tutvuda akadeemilise tunnustamise teemaga üldisemalt, milleks on abiks tunnustamisalased õigusaktid ning tunnustamise vahendid.

Et Eesti ENIC/NARIC keskus on ka kutsealase tunnustamise kontaktpunk, on leheküljele koondatud informatsioon reguleeritud kutsealadest Eestis, kutsealase tunnustamise põhimõtetest ning nimekiri pädevatest asutustest, kelle poole pöörduda.
Keskuse üheks ülesandeks on jagada Eesti haridussüsteemi puudutavat teavet. Nii leiab leheküljelt informatsiooni Eesti haridussüsteemi kohta ning ülevaate Eesti kõrgkoolidest alates 1990. aastast ning info Eestis tegutsenud kõrgkoolide õppekavade akrediteerimise kohta.

Eesti ENIC/NARIC keskus ehk Akadeemilise tunnustamise agentuur on Sihtasutuse Archimedes struktuuriüksus ning kuulub Euroopa Nõukogu ja UNESCO koostöövõrku ENIC ja Euroopa Komisjoni koostöövõrku NARIC. Koostöövõrgud tegelevad välisriigi kvalifikatsioonide hindamise, tunnustamisalase nõustamise ja kõrgharidusalase informatsiooni andmisega. 2014. aastal esitati keskusele hindamiseks ja vastavuse  määramiseks 1933 kesk-ja kõrgharidust tõendavat dokumenti kokku 101 välisriigist. Käesoleval aastal on Eesti ENIC/NARIC keskuse kodulehel olnud üle 12 500 külastuse 115 riigist.

Lisainfo:

Gunnar Vaht
Akadeemilise tunnustamise agentuur
Sihtasutus Archimedes
e-post: gunnar.vaht@archimedes.ee

Viimased uudised