Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Alates jaanuarist tegutseb Archimedeses uue üksusena Hariduskoostöö keskus

Keskus tegeleb Euroopa elukestva õppe programmi (2007-2013) menetlemisega ja erinevate haridusalgatuste arendamisega Eestis, hõlmates nii üldharidus-, kutse-, kõrg- ja täiskasvanuhariduse kui keeleõppe valdkonda.

Hariduskostöö keskus loodi Socrates Eesti büroo ja seni SA Innove all tegutsenud Eesti Leonardo keskuse ühinemise teel. Keskus vahendab Eestisse rahvusvahelisest koostööst saadavat lisaväärtust, toetades elukestva õppe arengut, edendades rahvusvahelist koostööd hariduse kõigis valdkondades ning võimaldades õppijate ja õpetajate-koolitajate rahvusvahelist õpirännet.

“Hariduskoostöö keskus ja Euroopa elukestva õppe programm pakuvad haridussektorile rohkem võimalusi, komplekssemat informatsiooni ja kvaliteetsemat nõustamist,” sõnas keskuse juhataja Rait Toompere. “Keskus aitab oma tegevusega kaasa Eesti hariduse arengule ning Eesti hariduse ja inimeste konkurentsivõime kasvule Euroopas ja maailmas,” lisas ta.

Elukestva õppe programm on jätkuprogramm, mis arendati välja Euroopa Liidu seniste hariduskoostööprogrammide Socrates, Leonardo da Vinci, e-õpe, ja Europass baasil. Programmi eesmärgiks on toetada elukestva õppe arengut Euroopas, edendada rahvusvahelist koostööd hariduse kõigis valdkondades, võimaldada mobiilsust haridus- ja koolitussüsteemide vahel. Programm koondab nelja valdkondlikku allprogrammi: Comenius üldhariduse, Leonardo da Vinci kutsehariduse, Erasmus kõrghariduse ja Grundtvig täiskasvanuhariduse valdkonnas. Lisaks eelnevatele edendatakse uues programmis valdkondadevahelist koostööd (hariduspoliitika, keeleõpe, IKT ja tulemuste levitamine) ja Euroopa integratsiooni (Jean Monnet programm).

Hariduskoostöö keskuse koduleht asub aadressil www.archimedes.ee/hkk

Lisainfo:
Sirli Taniloo
Hariduskoostöö keskuse infotöötaja, SA Archimedes
tel 696 2410
mob 52 60 652
e-post sirli@archimedes.ee

Viimased uudised