Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Algab avalike saladuste konkurss

Sihtasutuse Archimedes uuringute osakonna värsked andmed näitavad, et inimestel on tunduvalt rohkem saladusi, kui ütlevad seda nende enda hinnangud ning lisaks puudub avalike saladuste registreerimiseks sobilik keskkond. Käesolevaga algatab Sihtasutus Archimedes „Avalike saladuste konkursi“.

Uuring näitab, et Eestis on arvukalt inimesi, kes ütlevad, et nad ei tea mitte midagi ei sõprade, perekonna, naabrite, töökaaslaste või üleüldse riigi elust ning mõnikord ka iseenda tegemistest. Suur hulk inimesi väidab seda nädalast nädalasse, mõned ka kuust kuusse ning aastast aastasse, kuid sellest hoolimata levib Eestis meeletult palju kuulujutte, klatši, kõmu ja sahinaid. Uuringust selgub, et tihti saavad väga paljud riigile olulised teemad liiga kiirelt avalikkusele teatavaks, kuid mõnikord aga jäävadki saladuskatte alla.

“Uuring selgitas välja, et saladuste avalikustamise põhjuseks võib olla mõnikord halb ilm, mille lõppedes ajab inimesi saladusi välja lobisema ilusa ilma tulek. Veel ajab inimesi saladusi edasi rääkima halb tuju ja tööstress ja eriti kiirelt liiguvad avalikud saladused siis, kui tuju on erakordselt hea. Ka liiga suur info kogus inimeste peades tekitab kiusatuse kohe valimatult saladused edasi rääkida,” seisab Archimedese uuringu raportis.

avalike saladuste konkurss_2017

Olukord sundis riiki senist saladustepoliitikat uuesti läbi vaatama, kuna adekvaatne info riigis levivatest avalikest saladustest puudub. Saladuste väljarääkimisest on saanud avalikus meediaruumis taunitav nähtus ja see on sundinud tagasihoidlikumaid inimesi tõeliselt tähtsaid saladusi endale hoidma. Inimene ei julge saladusi lähemale tutvusringkonnale rääkida ning võib mõnikord hoopis libastuda ja avaldada salajased mõtted kahtlastele isikutele.

“Esimesed salajutud tekivad inimestel ikka juba lapseeas ehk siis lasteaias ja koolis, edasi kogutakse või jagatakse neid juba ülikoolis või tööelus. Mis iganes eluetapis võivad aga sahinatest saada kuulujutud ning nendest juba omakorda avalikud saladused. Mida suurem on inimeste suhtlusvõrgustik, seda kiiremini võivad saladused levida sinna, kuhu tegelikult pole vaja. Tihtipeale unustatakse saladused üldse ära. Riigi otsusel anti saladuste kogumise ülesanne haridus- ja teadusministeeriumile. Ministeerium aga esitas palve riigis ringi liikuvate saladuste kokkukogumiseks just meile, sest meil on 20 aasta jooksul piisav kogemus niivõrd delikaatse infoga toimetamiseks ning selle talletamiseks,” kommenteeris Sihtasutuse juhatuse esimees Rait Toompere.

“Riigile on oluline, et inimeste saladused oleks ühes kindlas kohas. Kui saladused on meie konkursil vastu võetud, siis need arhiveeritakse ning need muutuvad aja jooksul ka päritavaks. Kui on siiski tunne, et mõned saladused kipuvad ununema, siis on alati päringu korral võimalik nii iseenda kui ka esivanemate saladused meelde tuletada,” lisas Toompere.

„Kuhu kaob aeg?“, „Kuidas saavad inimestel olla liblikad kõhus?“, „Miks hommik on õhtust targem?“ ja „Kuidas ära tunda tarka inimest?“, „Kuidas mitte midagi tehes raha teenida?“ on mõned esimestest avalikest saladustest, millele on vastuseid otsitud juba pikka aega ning millele kindlasti vastuseid oodatakse.

“Avalike saladuste konkurss” saab alguse täna ning kestab 20. aprillini. Parimad avalikud saladused saavad ka Sihtasutuse ja ministeeriumi poolt auhinna. “Kutsume kõiki oma toetusesaajaid, koostööpartnereid ning kõiki kodanikke üles jagama saladusi, mis võivad riigile olla vajalikud juba praegu või siis tulevikus,” lisas Toompere.

Sihtasutus Archimedes loodi sõltumatu asutusena 1997. aastal rahvusvaheliste haridus- ja teaduskoostööprogrammide menetlemiseks Eestis ning saab sellel aastal 20aastaseks. Tänaseks on sihtasutusest saanud Eesti ja Euroopa Liidu haridust ning teadust vahendav struktuur ning hariduse kvaliteedi ning kvalifikatsioonide hindaja.

Avalike saladuste konkurss

Lisainfo:

Eero Loonurm
Kommunikatsiooniosakonna juhataja
Sihtasutus Archimedes
e-post: eero.loonurm@archimedes.ee

Viimased uudised