Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Algamas on VÕTA nädal

11.–15. aprillil leiab aset VÕTA nädal. Nädala jooksul toimuvad kõrgkoolides kõigile huvilistele avatud VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise alased infopäevad, kus tutvustatakse VÕTA võimalusi ning räägitakse TULE programmi ja edasiõppimisvõimalustest. Infopäevade raames on huvilistel võimalus osaleda individuaalnõustamistel, osaleda avatud VÕTA loengutel ning eneseanalüüsi kursustel, mis on abiks õpitu analüüsimisel ning selle rakendamisel edasiõppimise kontekstis. VÕTA nädala ja kõigi sellega seotud ürituste läbiviimist toetab Euroopa liit Euroopa Sotsiaalfondist, üritustel ja koolitustel osalemine on tasuta.

VÕTA tähendab uuesti õppima asuvale inimesele seda, et varem õpitut, mis sobib õpiväljunditega, saab arvestada õppekava täitmiseks, kusjuures VÕTA süsteemis arvestatakse ka mitteformaalset ja informaalset õppimist ehk neid teadmisi ja oskuseid, mis on omandatud väljaspool kooli, näiteks läbi töökogemuse, koolitustel, seminaridel, noorteprojektides osalemisel, huvikeskustes,  jne. Samuti on VÕTAt võimalik rakendada ka kutse taotlemisel Eesti kutsesüsteemis.

Esimest korda toimus VÕTA nädal 2010. aasta kevadel. Võrreldes eelmise aastaga on käesoleva aasta VÕTA nädal teistsugune selle poolest, et teavitustegevus on jõudnud juba ka Töötukassa, kutsekomisjonide ning tööandjateni ning et teavitustöö ei ole ainult väljapoole suunatud, vaid ka kõrgkoolide sisse – et kõik, nii õppejõud kui tugipersonal oleks teadlikud VÕTAst ning selle võimalustest.

Nädala ajakavaga saab tutvuda siin.


Täpsem info:
Raul Ranne
Programm Primus

Koordinaator varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise valdkonnas
raul.ranne@archimedes.ee või tel. 730 0805

Viimased uudised