Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Algas konkurss “Aasta võõrkeelealane tegu 2016″

Sihtasutus Archimedes kutsub osalema Euroopa Komisjoni ja Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleõppe tunnuskirja konkursil “Aasta võõrkeelealane tegu 2016″. Kandideerima on oodatud keeleõppeprojektid, -materjalid, -vahendid, -festivalid  jm, mis on tulemuslikud ning uuenduslikud ja on innustanud õppima võõrkeeli.

 

2016. aasta konkursi eelisteemad on “Keelerikkad koolid ja klassid: mitmekesisuse väärtustamine koolides” ning “Keelesõbralik ühiskond — kogemusõpe”.

1. Keelerikkad koolid ja klassid: mitmekesisuse väärtustamine koolides
Antud eelisteema keskendub formaalsele õppele üldhariduses, pöörates samas mitmekeelsusele ja keeleõppele tähelepanu ka kutsehariduses. Tunnuskirjale kandideerivad projektid võiks esile tuua head tavad mitmekeelsetes koolides ja klassides, kus väärtustatakse mitmekesisust ja kultuuridevahelist dialoogi ning edendatakse mitmekeelsust, kus keeleline mitmekesisus on keeleõppe vahend ja kus edendatakse õpetajate pidevale erialasele arengule pühendunud programme. Erilist tähelepanu peaks pöörame meetmetele, mille eesmärk on toetada lapsi, kes ei valda õppekeelt. Kõigil lastel peavad olema võrdsed võimalused oma võimeid arendada ning õppekeele valdamine on selle vältimatu eeltingimus.

2. Keelesõbralik ühiskond — kogemusõpe
Keelesõbralik ühiskond on keskkond, kus soodustatakse keeleõpet ja kultuuridevahelist mõistmist, edendatakse mitmekeelsust ja suhtutakse sellesse positiivselt.Tunnuskirja projektid võiks esile tuua ja toetada tegevusi ja meetmeid, mis edendavad kogemusõpet ja keelesõbraliku ühiskonna arengut. Projektid peaks tutvustama kõigile vanuserühmadele mõeldud uuenduslikke kogemuslikke keeleõppeviise. Projektid peaks käsitlema seda, kuidas kasutada informaalseid meetodeid ja kättesaadavaid vahendeid, uusmeediat, veebipõhiseid vahendeid, praktikakogukondi jne; need võiks hõlmata perekondlikku, kogukondlikku ja põlvkondadevahelist õpet. Tunnustada võib väga erinevate valdkondade tegevusi kodanikuühiskonna tasandil, piirkondlikes ja kohalikes ametiasutustes ja kohalikes omavalitsustes, aga ka haiglates, vanglates, meedias, kohalikes keskustes, muuseumides ja mujalgi.

 

Konkurssi on pikendatud 1. juunini (k.a) ja taotluse saab esitada kodulehel asuva veebivormi kaudu.  Tunnuskirja saajad valib esitatud kandidaatide hulgast välja žürii. Silmapaistvamatele tunnuskirja laureaatidele antakse ka rahaline preemia.

Lisainfo:

Aasta võõrkeelealane tegu 2016 tingimused

Aasta võõrkeelealane tegu 2015 võitja – Tallinna Heleni Kool

European Language Label – Euroopa Komisjoni koduleht

Kontaktinfo:
Made Kirtsi
Sihtasutus Archimedes
e-post: made.kirtsi@archimedes.ee

 

Viimased uudised