Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Algas konkurss kõrgkooliõpikute kirjutamiseks ja tõlkimiseks

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja konkursi eestikeelsete kõrgkooli originaal- või tõlkeõpikute koostamiseks.

Konkurss kuulub riikliku programmi „Eestikeelsed kõrgkooliõpikud 2013–2017“. Programmi eesmärk on soodustada eestikeelse teadusterminoloogia arendamist, levitamist ja kinnistamist kõrgkoolides eestikeelsetes õppematerjalides ja õppeprotsessis kasutamise ning eesti keeles publitseerimise väärtustamise kaudu.

ÕPIKUTE VALDKONNAD:

 • Täppisteadused:
  Matemaatiline statistika
 • Tehnikateadused:
  Kaasaegne tootmine
  Automaatika
  Puidutöötlemine
 • Keemia ja molekulaarbioloogia:
  Anorgaaniline keemia
 • Arstiteadus:
  Gerontoloogia
 • Geo- ja bioteadused:
  Randade ehitus ja areng
  Looduse kaugseire
 • Põllumajandusteadused:
  Loomade heaolu
  Veiste sigimine
 • Sotsiaalteadused:
  Rahvusvahelised suhted
  Sotsiaalteaduste uurimismeetodid
 • Humanitaarteadused:
  Muusikateooria
  Vene kultuur Eestis
  Eesti keele fraseoloogia
  Sotsiaal- ja kultuuriantropoloogia
 • .
  Konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 30. jaanuariks 2015 esitada elektrooniliselt (digiallkirjastatult) järgmised materjalid:

  • taotluse esitanud kõrgkool ja kontaktisiku andmed (töökoht, e-post, telefon);
  • õpiku kättesaadavuse tagamise meetmed ning tingimused (nt digitaalsel kujul e-õppe infosüsteemides, raamatukogudes, kirjastuse või kõrgkooli veebilehel, e-raamatupoodides, multimeediakandjal jne);
  • kõrgkooli / kõrgkooli teaduskonna põhjendus ning kinnitus eestikeelse õpiku vajalikkuse kohta;
  • üldandmed autori(te) kohta (nimi, teaduskraad, töökoht, postiaadress, e-post, telefon);
  • üldandmed õpiku kohta (ligikaudne maht, käsikirja kavandatav valmimisaeg, võimalike lugejate ligikaudne arv);
  • õpiku sisukord;
  • originaalõpiku ühe tervikliku osa näidis (kuni 10 lk, IKT-põhiseid lahendusi (näiteks interaktiivseid teste, simulatsioone, animatsioone, videoid jms) sisaldava õpiku puhul lisada autori ettepanekud, millised osad kavandavast õppematerjalist on kavas lahendada digitaalselt);
  • tõlkeõpiku tervikliku osa tõlkenäide (kuni 10 lk) koos originaaliga;
  • kinnitus tõlkelitsentsi olemasolu kohta;
  • õppematerjali koostamise tegevuste ajakava (tegevus, tähtaeg, vastutaja).

  Materjalid tuleb saata elektrooniliselt eestikeelsete kõrgkooliõpikute programmi rakendusüksusele SA Archimedes.
  Lisainformatsioon: programmi koordineerija Asse Sild, asse.sild@archimedes.ee
  telefon 699 9398.

  Esitatud taotluste hulgast valitakse välja kuni 10 õpikukavandit ning SA Archimedes sõlmib kõrgkooli ja autori(te)ga kolmepoolse lepingu õpikukäsikirja valmimise toetamiseks.

  Konkursitingimustele vastavate taotluste puudumisel võib juhtkomitee kuulutada välja uue konkursi.

  Teate koostas:
  Karol Sepik
  Haridusteabe büroo kommunikatsioonispetsialist
  karol.sepik@archimedes.ee

   

  Viimased uudised