Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Algas konkurss kõrgkooliõpikute kirjutamiseks ja tõlkimiseks

Riikliku programmiga „Eestikeelsed kõrgkooliõpikud 2013–2017“ kuulutab Haridus- ja Teadusministeerium välja konkursi eestikeelsete kõrgkooli originaal- või tõlkeõpikute kirjutamiseks või tõlkimiseks.

Esitatud taotluste hulgast valitakse välja kuni 10 õpikukavandit ning SA Archimedes sõlmib kõrgkooli ja autori(te)ga kolmepoolse lepingu õpikukäsikirja valmimise toetamiseks.

Valdkonnad:

 • Täppisteadused:
 • Matemaatika põhiõpik mittematemaatikutele

  Statistikaõpik majanduse- ja ärierialadele

 • Tehnikateadused
 • Toiduainete tehnoloogia
  Puitkonstruktsioonid

 • Keemia ja molekulaarbioloogia:
 • Anorgaaniline keemia
  Rakubioloogia

 • Arstiteadus:
 • Kliiniline taastusravi
  Gerontoloogia Veiste sigimine

 • Põllumajandusteadused:
 • Loomade heaolu
  Põllumajanduse jätkusuutlikkus

 • Sotsiaalteadused:
 • Rahvusvahelised suhted
  Kasvatusteadused

 • Humanitaarteadused:
 • Kirjandusteooria
  Disain ja keskkond

  Konkursil osalemiseks tuleb hiljemalt 31. jaanuaril 2014 (postitempli kuupäev) esitada järgmised materjalid nii paberkandjal kui elektrooniliselt (digiallkirjastult):

  • taotluse esitanud kõrgkool ja kontaktisiku andmed (töökoht, e-post, telefon);
  • õpiku kättesaadavuse tagamise meetmed ning tingimused (nt digitaalsel kujul e-õppe infosüsteemides, raamatukogudes, kirjastuse või kõrgkooli veebilehel, e-raamatupoodides, multimeediakandjal jne);
  • kõrgkooli/kõrgkooli teaduskonna põhjendus ning kinnitus eestikeelse õpiku vajalikkuse kohta,
  • üldandmed autori(te) kohta (nimi, teaduskraad, töökoht, postiaadress, e-post, telefon);
  • üldandmed õpiku kohta (ligikaudne maht, käsikirja kavandatav valmimisaeg, võimalike lugejate ligikaudne arv);
  • õpiku sisukord;
  • originaalõpiku ühe tervikliku osa näidis (kuni 10 lk, IKT-põhiseid lahendusi (näiteks interaktiivseid teste, simulatsioone, animatsioone, videoid jms) sisaldava õpiku puhul lisada autoripoolsed ettepanekud, millised osad kavandavast õppematerjalist on kavas lahendada digitaalselt);
  • tõlkeõpiku tervikliku osa tõlkenäide (kuni 10 lk) koos originaaliga;
  • kinnitus tõlkelitsentsi olemasolu kohta.

  Materjalid saata eestikeelsete kõrgkooliõpikute programmi rakendusüksusele (Asse Sild, SA Archimedes, Koidula 13a, 10125 Tallinn, märksõna „Eestikeelne kõrgkooliõpik”; telefon 699 9398,
  e-post asse.sild@archimedes.ee).

  Esitatud taotluste hulgast valitakse välja kuni 10 õpikukavandit ning SA Archimedes sõlmib kõrgkooli ja autori(te)ga 3-poolse lepingu õpikukäsikirja valmimise toetamiseks.

  Konkursitingimustele vastavate taotluste puudumisel võib juhtkomitee kuulutada välja uue konkursi.

  Teate koostas:

  Karol Sepik
  Sihtasutus Archimedes
  Haridusteabe büroo
  Kommunikatsioonispetsialist

  karol.sepik@archimedes.ee

  Viimased uudised