Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Archimedes annab välja trükise „Mitmetahuline hariduskoostöö – Eesti kogemus“

Tänavu sügisel täitus Eestil kümme aastat osalemist Euroopa Liidu hariduskoostöö­programmides. Sihtasutus Archimedes kui programmide koordineerija Eestis annab selle tähistamiseks välja trükise, mis tutvustab programmide ja koostöö mõju siinsele haridussüsteemile.

Trükis põhineb Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS uuringul Euroopa hariduskoostööprogrammide Erasmus, Comenius, Grundtvig ja Leonardo da Vinci mõjust Eestis. “Uuring näitab, et programmid on aidanud täita mõningaid väga olulisi Eesti hariduse vajadusi, näiteks pakkunud õpetajatele täienduskoolitust ja kutsekoolide õpilastele praktikavõimalust välismaa ettevõtetes”, lausus PRAXISe analüütik Laura Kirss.

Aastatel 1998-2008 on Euroopa programmid toetanud Eesti hariduse arengut kokku üle 400 miljoni Eesti krooniga. “Kahtlemata on osalemine mõju avaldanud nii üksikisikute, asutuste kui ka Eesti hariduse üldisele rahvusvahelistumisele”, ütles sihtasutuse Archimedes juhatuse esimees Rait Toompere. “Rahvusvaheline koostöö on muutunud paljudes koolides osaks igapäevaelust ning näiteks koostööprogrammis Comenius on tänaseks osalenud umbes 30 % meie üldhariduskoolidest.”

Sihtasutuse Archimedes ülesandeks on vahendada Eestisse rahvusvahelisest koostööst saadavat lisaväärtust, toetada elukestva õppe arengut, edendada rahvusvahelist koostööd hariduse kõigis valdkondades ning võimaldame õppijate ja õpetajate rahvusvahelist õpirännet.
Archimedes pakub võimalusi rahvusvaheliseks koostööks järgmistes programmides: Euroopa elukestva õppe programm 2007-2013, mille valdkondlikeks allprogrammideks on üldharidusprogramm Comenius, kõrgharidusprogramm Erasmus, kutseharidus­programm Leonardo da Vinci ja täiskasvanuharidusprogramm Grundtvig; Põhja- ja Baltimaade koostööprogramm Nordplus; programmid Erasmus Mundus ja Tempus.

Viimased uudised