Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Archimedes kutsub sotsiaalse kaasatuse ja keeleoskuse seminaridele

Sihtasutus Archimedese Erasmus+ programmi tiimil on hea meel kutsuda seminaridele “Sotsiaalne kaasatus kui võimalus” ja “Keeleoskus kutsemeisterlikkuse komponendina”.

Mõlema seminari registreerimise tähtaeg on 19. november 2014.

SOTSIAALNE KAASATUS KUI VÕIMALUS

Kuni 40 osalejaga seminar toimub 26. novembril Tallinnas Seewaldi klubis (Paldiski mnt 52) algusega kell 10.30.

Seminaril otsime koos võimalusi, kuidas Erasmus+ programmi abil saaks aidata puuetega, teistmoodi võimekusega, sotsiaalsete ja hariduslike erivajadustega inimesi ning nendega töötavat personali.
Seminari teemad: hetkeolukord Eestis, strateegiad erivajadustega inimeste kaasamiseks, olemas olevad tegevuskavad ja nende kvaliteet, võimalused lahendada probleeme rahvusvahelist koostegemist ja kogemust kasutades; kust leida sobivaid koostööpartnereid Eestis ja Euroopas.

Ürituse esimeses pooles esinevad erinevad teemaga seotud arvamusliidrid, et juhtida tähelepanu hetke vajadustele ja tõstatada lahendamist vajavaid probleeme. Edasi liigume ühise ajurünnakuga võimalike projektiideede ja -koosluste tekkimise poole.

Päevakava*

10.30 – 11.00 kogunemine, tervituskohv, registreerimine

11.00 – 13.00 I osa: sissejuhatus teemasse

11.00 – 11.10 Tervitus ja seminaripäeva sissejuhatus (päeva juht Kaidor Kahar)
11.10 – 11.35 Tiina Kangro – „Erivajadustega inimeste olukorrast riigis“
11.35 – 12.00 Tiina Kivirand, HTM – „Haridus ja sotsiaalne kaasatus“
12.00 – 12.25 Siim Värv, SA Archimedes – „Noored, kool ja noorsootöö – sotsiaalse kaasatuse vajadus ja võimalus“
12.25 – 12.50 Anneli Habicht, EPIKoda – „Erivajadustega täiskasvanud täiskasvanuhariduses – miks ja kuidas? “

13.00 – 13.45 väike lõuna

13.45 – 16.30 II osa: teemaarendus töörühmades

13.45-15.00 töögrupid (5 rühma), ajuraju teemaks vajaduste, projektiideede sõnastamine;
15.00-15.30 Ramia Allev, SA Archimedes: projekti määratlemine;
15.30-16.20 Projektimaatriksi täitmine töörühmades või individuaalselt.

16.20 – 16.30 kokkuvõtted (päeva juht)

* Korraldajad võivad teha päevakavas väikseid muudatusi.

Registreerima pääsed SIIT.

KEELEOSKUS KUTSEMEISTERLIKKUSE KOMPONENDINA

Kuni 40 osalejaga seminar toimub 25. novembril Tallinnas Rahvusraamatukogus algusega kell 10.30.

Seminaril otsime koos võimalusi, kuidas Erasmus+ programmi abil saaks keelehariduse valdkonna vajadusi ja probleeme rahvusvahelises koostöös lahendada.
Seminari teemad: keeleharidus meil ja Euroopas, probleemide erisused ja/või sarnasused, keelteoskuse ja tööjõuturu nõudmiste omavahelised seosed, võõrkeeleõpetuse olukord kutsehariduses, keeleoskusest rahvusvahelises täiskasvanute oskuste uuringu PIAAC põhjal, kust leida sobivaid koostööpartnereid Eestis ja Euroopas jm

Ürituse esimeses pooles esinevad erinevad teemaga seotud arvamusliidrid, et juhtida tähelepanu hetke vajadustele ja tõstatada lahendamist vajavaid probleeme. Edasi liigume ühise ajurünnakuga võimalike projektiideede ja -koosluste tekkimise poole.

Päevakava*

10.30 – 11.00 kogunemine, tervituskohv, registreerimine

11.00 – 13.00 I osa: sissejuhatus teemasse

11.00-11.10 Tervitus ja seminaripäeva sissejuhatus (Toomas Liivamägi)
11.10-11.35 Tõnu Tender, HTM – „Keelehariduse olukorrast meil ja mujal“
11.35-12.00 Ilmar Tomusk, Keeleinspektsioon – „Keelteoskus ja tööturg“
12.00-12.25 Rita Siilivask, HTM – „Võõrkeelteõpe kutsehariduses“
12.25-12.50 Vivika Halapuu, HTM – „Keeleoskust käsitlevad sõnumid rahvusvahelisest täiskasvanute oskuste uuringust PIAAC“.“

13.00 – 14.00 väike lõuna

14.00 – 16.30 II osa: teemaarendus töörühmades

14.00-15.00 töögrupid (ca 5 rühma)
15.00-15.30 Ramia Allev „Projekti maatriks“
15.30-16.20 maatriksi täitmine töörühmades
16.20–16.30 kokkuvõtted (päeva juht)

* Korraldajad võivad teha päevakavas väikseid muudatusi.

Registreerima pääsed SIIT.

 

Teate koostas:
Karol Sepik
Haridusteabe büroo kommunikatsioonispetsialist
karol.sepik@archimedes.ee

Viimased uudised