Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Archimedes kuulutab välja täiendava konkursi atraktiivsete võõrkeelsete kvaliteetõppekavade arendamistoetuste eraldamiseks

Parandamaks Eesti kõrghariduse tuntust ja konkurentsivõimet maailmas, kuulutame välja suunatud konkursi rahvusvaheliselt atraktiivsete võõrkeelset õpet pakkuvate rakenduskõrghariduse ja magistriastmel õppekavade arendustoetusteks arvutiteaduste õppesuunal. Konkursile võib esitada taotlusi uute õppekavade loomiseks või olemasolevate arendamiseks (sh võõrkeelseks muutmiseks) eesmärgiga pakkuda kõrge kvaliteediga õpet, mis oleks rahvusvahelisel areenil atraktiivne, omanäoline ja tööturu vajadusi arvestav.
Arendatav magistriõppekava peab panustama riiklike arengukavade ja strateegiate alusel elluviidavatesse tegevustesse, arvestama rahvusvahelisel tööturul toimuvaid arenguid ja võimaldama koolitada spetsialiste valdkonnas, mille järgi on ühiskonnas tugev vajadus. Samas peab see oma sisu poolest eristuma teistest lähiregioonis (Eestis, Baltikumis, Põhjamaades) pakutavatest rahvusvaheliselt avatud õppekavadest.

Konkursi raames toetatavate õppekavade leidmiseks oodatakse taotlusi arvutiteaduste õppekavu pakkuvatelt kõrgkoolidelt, kus on olemas nii käesoleva projekti raames eeldatav akadeemiline kompetentsus, atraktiivsus ja omanäolisus ning valdkonna jätkusuutlikkus. Käesoleva konkursi raames võib esitada taotlusi Eesti kõrgkoolide vahelises koostöös sündivate ühisõppekavade arendamiseks.
Valiku esitatud taotluste vahel teeb haridus- ja teadusministri poolt määratud komisjon. Konkurss toimub kahes voorus. Esmane valik tehakse “ideekonkursil”, arvestades taotluste vastavust meetme tingimustele. Esimeses voorus väljavalitud projektitaotluste esindajatel palutakse esitada lõplik projekt. Lõpliku otsuse tegemisel kasutatakse suulise kaitsmise formaati.

Täpsemat informatsiooni toetusskeemi kohta leiate siit.

Eeltaotlused palume saata hiljemalt 15. aprilliks 2008. Esimese vooru tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 1. maiks. Esimeses voorus väljavalitud õppekavade osas ootame lõplikke projekte 25. maiks 2008.

Täpsem info: Katrin Kiisler (katrin@archimedes.ee, 7300 325)

Viimased uudised