Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Archimedes tunnustas rahvusvahelise hariduskoostöö parimaid

21. novembril toimus Tallinna Tehnikaülikoolis hariduskonverents “LEND 2020 – ainult taevas on piiriks?”. Konverentsil avaldati koostöö kuldõunaga tunnustust haridusalases rahvusvahelises koostöös väljapaistvaid tulemusi saavutanud asutustele.

 

Koostöö kuldõun 2013 saajad:


Tallinna Sikupilli Keskkool
Tallinna Sikupilli Keskkool osales koos seitsme kooliga Euroopa Comeniuse koostööprojektis. Kahe aasta jooksul toimusid projektikohtumised, mil keskenduti elustiilidele, traditsioonidele, sotsiaalmeediale, spordile, keskkonnakaitsele ja muule huvitavale.
2011-2014. aastal toimuval Nordplus Juniori projekti tegevustest ajendatuna on Sikupilli Keskkoolis korraldatud taaskasutuskohvikuid ja ühiseid töötubasid. Projektis osaleb kolm kooli Norrast, Islandilt ja Eestist. Projekti sisuks on taaskasutus ja loovus.
2012-13. õppeaastal võõrustas Sikupilli Keskkool inspireerivat praktikanti Soomest, kes andis inglise ja soome keelt ning kehalist kasvatust. Tegemist oli staažika saalihoki mängijaga, jagas teadmisi ja oskusi kooli õpilastega. Lisaks Sikupilli Keskkoolis õpetamisele osales praktikant ka ühe Eesti saalihoki tiimi töös ning võistles selle meeskonnaga mitmel pool Eestit. Samuti korraldas praktikant ka Sikupilli Keskkooli õpetajatele intensiivse soome keele algkursuse. See suutis meelitada õpetajaid nädalavahetustel kooli soome keelt õppima tulema!

 


Tallinna Tehnikakõrgkool
Kõrgetasemelises Elukestva õppe programmi HAPHE projektis osalemine annab Tallinna Tehnikakõrgkoolile ja kogu Eesti rakenduskõrgkoolide sektorile olulise võimaluse olla kursis arengutega Euroopa rakenduskõrghariduse maastikul. Samuti on see andnud väärtuslikke kontakte, ja aidanud leida uusi koostööpartnereid.
TTK on aastaid osalenud partnerina erinevates Nordplus võrgustikes. Muu hulgas on algatatud valdkondlik võrgustik, mis toetab pikemaajalist erialast koostööd Balti riikide ja Põhjamaade kõrgkoolide vahel.
TTK osales partnerina Leonardo da Vinci programmi toel loodud innovaatilise automatiseerimise ja saksa keele online kursuse loomises, kus TTK juhtis pilootprogrammi läbiviimist. Tulemusena on loodud vabavara, mis nüüdseks on kättesaadav kõikidele kõrgkoolidele Euroopas ja ka väljaspool Euroopat. TTK pälvis projekti eest Euroopa Komisjoni Euroopa keeleõppe tunnuskirja parima võõrkeelealase teo eest!

 


Kuressaare Ametikool
Leonardo projekti „Starting up with Wellness training“ raames kaardistas Kuressaare Ametikool spaateenindaja kompetentsid ja nende põhjal lõi Kutsekoda spaateenindaja kutsestandardi. Loodi täiesti uus – spaateenindaja kooliõppekava!
Leonardo lähetusprojektiga BOAT2 kaasati väikelaevaehituse tööandjaid õppekava- ja baasi arengusse. Hollandis käinud tööandjad tegid ettepanekuid väikelaevaehituse kutsestandardi muutmiseks osaoskustepõhiseks ning vastavalt sellele ka riikliku õppekava muutmiseks. Standardi muudatused jõustuvad oktoobris 2013.
Tänu igal aastal esitatud õpilaste praktikaprojektidele, töötajate lähetusprojektidele ning koostöö- ja arendusprojektidele saab piisavalt suur hulk õpilasi-töötajaid-koostööpartnereid rahvusvahelise koostöö kogemuse. Nii paranevad inimeste keelelised, sotsiaalsed, koostöö- ja erialased oskused; kooli tuuakse uusi ideid õppetöö parendamiseks, kasvab inimeste motivatsioon ning paraneb kooli maine!

 


Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Pärnumaa Kutsehariduskeskuses toimus oluline hüpe kooli töötajate kaasatuses rahvusvahelistes õpetajate lähetusprojektides läbi Euroopa elukestva õppe ja Nordplus programmi. Nii on nad tõstnud 2012. a rahvusvahelistes töötajate lähetusprojektides osalenute arvu nullilt 2013. aasta lõpuks kümnele!
2013. aastal toimus kooli juhtimisel 2 noortevahetusprojekti ning oldi partneriks ühel rahvusvahelisel noortekoolitusel, mis viidi läbi Gruusias. Noorteprojektides osales 26 koolinoort ning 3 töötajat.
Pärnumaa Kutsehariduskeskuses toimuvad pidevalt õpilaste õpirände projektid. Järjepideva töö tulemusel on viimasel kolmel aastal õpirände projektides osalenud õpilaste arv püsinud 40 õpilase juures. Igale õppekavarühmale on 2013. aastaks leitud välispartner ning iga õppekavarühma silmapaistvamatele õpilastele on 2013. aastaks loodud võimalus professionaalseks täienduseks läbi erialase praktika sooritamise välismaal!

Teate koostas:

Karol Sepik

Sihtasutus Archimedes
Haridusteabe büroo
Kommunikatsioonispetsialist
karol.sepik@archimedes.ee

Viimased uudised