Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Archimedes valis aastaseminaril 2017. aasta teod

Sihtasutus Archimedes korraldas eelmisel nädalal oma traditsioonilise aastaseminari, kus tunnustati kolleege ning meenutati aasta parimaid tegusid. Talveseminar oli pühendatud nii Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale kui Sihtasutuse 20. sünnipäeva tähistamisele.

Aasta tegudeks aastal 2017 valiti:

– „Hariduse ala“ Arvamusfestivalil 2017
– Rahvusvaheline projekt „Twinning“
– SALTO-Youth kompetentsikeskuse rajamine
– Rahvusvaheline konverents “Erasmus+, koostöö ja innovatsioon”
– Rahvusvaheline projekt „FRAUDOC“
– 2017. aasta kui toetus(t)e aasta EL struktuuritoetuste raames

 

Arvamusfestivali “Hariduse ala”

Eelmisel aastas täitus Sihtasutusel 20. aastaring ning sünnipäevast said osa nii noored kui vanad, nii partnerid kui toetusesaajad, nii nõukogu kui ka ülikoolide juhtkonnad ja kaudselt kogu Eesti. Vedasime eest kogu “Hariduse ala” suvisel Arvamusfestivalil, ehitasime koos noorte EKA arhitektidega unikaalse ala „Väliraamatukogu“, lõime TOP3 jälgijaskonnaga sotsiaalmeediakanali “Hariduse ala” tutvustamiseks ning viisime läbi kaheksa põnevat arutelu koos ülikoolide, Statistikaameti, EASi, Eesti Arhitektide Liiduga ja Eesti Haridusfoorumiga.

Lisainfo:

Sihtasutus Archimedes veab eest Arvamusfestivalil “Hariduse ala” arutelusid

 

Rahvusvaheline projekt „Twinning“

2017. a lõppes kaks aastat väldanud Soome-Eesti Twinning projekt Aserbaidžaanis eesmärgiga toetada sealset haridusministeeriumi kõrghariduse kvaliteedi edendamisel ja lõimimisel Euroopa kõrgharidusruumiga.

EKKA ja Soome hindamiskeskuse KARVI ühistöö tulemusel:

  • läbis värskenduskuuri Aserbaidžaani kõrgharidust reguleeriv seadusandlus
  • töötati välja Aserbaidžaani kvalifikatsiooniraamistiku rakendamiskava ning Euroopa kõrgharidusruumis kehtivate põhimõtetega kooskõlas olevad kõrghariduse kvaliteedihindamise standardid ja suunised
  • viidi läbi piloothindamised kolmes riiklikus ülikoolis.

Seminare aitas läbi viia 33 eksperti peamiselt Eestist ja Soomest. Kokku viidi läbi 36 koolitust ja 42 seminari, kust võttis osa 602 osalejat. Aitäh, Eesti Kutse- ja Kõrghariduse kvaliteediagentuur!

Lisainfo:

Lõpule jõudis kaheaastane Eesti-Soome koostööprojekt Aserbaidžaanis

SALTO-Youth kompetentsikeskuse rajamine

SA Archimedes noorteagentuuur võitis üle 30 Erasmus+ agentuuri seas läbi viidud konkursi, millega Euroopa Komisjon andis Euroopa riikide noorte osaluse temaatika konsulteerimise Eestisse. SALTO-Youth kompetentsikeskus aitab Erasmus+ riiklikel agentuuridel ja EL institutsioonidel luua paremaid tingimusi noorte osaluseks, mille keskmes on noorte huvide ja vajadustega arvestamine. Loodud kompetentsikeskuse ülesanne on näha võimalusi, kuidas noored oleks oodatud ühiskonnaelus osalema nüüd ja praegu, mitte kunagi tulevikus, vanemaks saades, ning sealjuures aidata seda väljakutset lahendada kõikides Euroopa riikides.
Lähima kolme aasta jooksul investeerib Euroopa Komisjon kompetentsikeskuse tegevusse ca 1 miljon eurot.

Aitäh, noorteagentuur!

Lisainfo:

SA Archimedese noorteagentuur võitis Euroopa Komisjoni konkursi üleeuroopalise noortevaldkonna kompetentsikeskuse juhtimiseks

Rahvusvaheline konverents “Erasmus+, koostöö ja innovatsioon”

16.-17. novembril 2017 toimus Pariisis Prantsusmaa Erasmus+ agentuuri Education & Formation, Sihtasutuse Archimedes ja Hispaania agentuuri SEPIE koostöös rahvusvaheline konverents.
Konverentsi ettevalmistamisel olid tegevad HARA kõrghariduse ja üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse büroo. Archimedes osales konverentsi programmi koostamisel ning Eesti esinejate ja osalejate leidmisel. Konverentsi korraldustöös oli Eesti kõrvuti kahe rahvusvahelise hariduse suurriigiga.

Aitäh, hariduse rahvusvahelistumise agentuur!

Euroopa Liidu programmi Erasmus+ konverentsil keskendutakse haridusuuendustele

Rahvusvaheline projekt „FRAUDOC“

SA Archimedes akadeemilise tunnustamise agentuur osales rahvusvahelises diplomiveskite ja võltsdiplomite uuringus ja vastavasisuliste juhendite väljatöötamisel, mis aitab paremini tuvastada libaülikoole ja avastada võltsitud diplomeid.
Eesti ENIC/NARIC keskuse partnerid projektis „FRAUDOC“ olid Belgia, Portugali, Taani ja Rootsi ENIC/NARIC keskused ning projekti koordineeris CIMEA (Itaalia).

Uuringute tulemusel koostatud juhendid saavad olema igapäevaseks töövahendiks kogu ENIC ja NARIC koostöövõrkude keskustele, kõrgkoolidele ja tööandjatele Euroopa regioonis. Valmisid juhendraamatud diplomiveskitest ja võltsdiplomitest.

Aitäh, akadeemilise tunnustamise agentuur!

ENIC/NARIC võrgustiku koostöö võitluses võltsdiplomite ja diplomiveskitega

2017. aasta kui toetus(t)e aasta EL struktuuritoetuste raames

2017 oli struktuuritoetuste agentuurile toetus(t)e aasta. Toetust sai kasutama hakata enam kui 54 projekti. Teadus- ja kõrgharidusvaldkonda suunatud toetuste maht on perioodil 2014-2020 kokku 297,4 miljonit eurot.

Aitäh, struktuuritoetuste agentuur!

 

Viimased uudised