Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Archimedes viib esmakordselt kokku välistudengid ja tööandjad

Täna toimub sihtasutuse Archimedese poolt korraldatud välistudengite töövõimaluste infopäev “Work in Estonia”, mis viib kokku Eesti tööandjad ning potentsiaalseks tööjõuks olevad Eestis õppivad välistudengid. Lisaks on oluline eesmärk tutvustada tööandjatele välistudengitega seotud Eesti seadusandlust ja maksustamist ning anda ülevaade Eesti teenustesektori tööjõu olukorrast. Välistudengid aga tutvuvad Eesti ettevõtete organisatsioonikultuuriga ning saavad tööturule sisenemiseks uued kontaktid.

Tallinna Tehnikaülikoolis toimuv infopäev on jagatud kolmeks paralleelseks osaks – üks suunatud tudengitele, teine ettevõtjatele ning kolmas kujutab endas töömessi, mille raames on võimalik ettevõtjal ja tudengil vahetult suhelda ning osaleda messil toimuval World Café vormis arutelul. Lisaks ettekannetele tuuakse infopäeval välja mitmeid edulugusid ning antakse erinevaid näpunäiteid, kuidas välistööjõudu rakendada. Infopäeval esinevad teiste seas ettekannetega Politsei- ja Piirivalveamet, Eesti Maksu- ja Tolliamet ja Teenusmajanduse Koda.

Tudengid Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu ees. Foto: Tallinna Tehnikaülikool

“Välistööjõu vajadus on Eestis üha suurem ning välistudengite näol on meil siin suurepärane haritud ja aktiivne inimeste grupp, kes on motiveeritud töötama meie ettevõtetes ning looma meie tööandjate ja Eesti riigi jaoks lisandväärtust,” kommenteeris Achimedese välisturunduse juht Raul Ranne. “Käesolev üritus on esimene sellekohane, kuid meie eesmärk on teha sellest traditsioon, et ka tulevikus viia kokku meie tööandjaid ja töö- ja praktikakohtadest huvitatud välistudengid.”

Eesti kõrghariduse rahvusvahelistumise tegevusi viib ellu sihtasutus Archimedes. Eestis on kraadiõppes õppivate välistudengite arv viimase viie aasta jooksul kahekordistunud. 2013. aasta sügise seisuga õpib Eestis üle 2000 kraadiõppe välistudengi, lisaks õpib Eestis igal aastal üle 1000 vahetusüliõpilase.

Sihtasutus Archimedes on rahastanud Euroopa Sotsiaalfondi toel Eesti ülikoolide turundustegevusi nii Hiinas kui mujal maailmas. Läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse rahvusvahelistumise strateegia ja Archimedese algatuse “Study in Estonia” on rahastatud rahvusvahelistel haridusmessidel osalemist, ülikoolide akadeemilisi töötubasid ning kõiki muid tegevusi tutvustamaks Eesti ülikoolide ingliskeelseid õppekavasid.

 

Teate edastas:

Eero Loonurm
Sihtasutus Archimedes
Kommunikatsioonijuht
e-post: eero.loonurm@archimedes.ee
Tel. 6979225

Lisainfo:

Raul Ranne
Sihtasutus Archimedes
Välisturunduse juht
e-post: Raul.Ranne@archimedes.ee
Tel. 6979230

 

Infopäeva täpsem programm:

Tudengite sektsioon (inglise keeles):
11:00- 12:30 Opening of the seminar (Introduction, finding a job in Estonia, setting targets, planning your career, adaptation programmes etc.) (Tiit Paananen)
13:00-13:45 Organizational culture in Estonia What to expect, rules and habits etc)
14:00-14:45 Laws and Regulations (Legal bases for working in Estonia) (Liis Valk, Police and Border Guard Board)
15:00-16:00 WORKSHOP How to write a CV (Marge Roosi (MSSc in Organizational Behavior)).
16:00-17:00 WORKSHOP How to present yourself in a job interview in Estonia (Marge Roosi (MSSc in Organizational Behavior))
13:00-15:00 World Café Meet the employers and discuss your problems and pitch ideas

Tööandjate ja ülikooli töötajate sektsioon:
11:00- 12.30 Avaloeng toob tööandjatele Teenusmajanduse Koda
– ülevaade teadmistepõhise teenustesektori tööjõu olukorrast (Teenusmajanduse Koda)
– rahvusvahelistumise eelised ja väljakutsed (Microsoft Eesti)
– kuidas palgata ja juhtida multikultuurset meeskonda Eestis (MyJar IT)
– Parimad praktikad ja näited
13.00-13.45 Seadusandlus (Liis Valk, Politsei- ja Piirivalveamet) ja maksustamine (Eesti Maksu- ja Tolliamet)
14.15-15.00 Abistavad programmid (AIESEC ja TTÜ Karjääriteenistus)

Lisaks:12:00-17:00 toimub töömess, mille keskmeks on World Café vormis arutelu (eestvedaja Ergo Metsla)

Veel täpsemat infot:
Facebooki lehekülg: http://www.facebook.com/workinestonia

Archimedese infopäeva kutse

Viimased uudised