Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Archimedese toetuse abil saab TTÜ Eesti Pimedate Liidu tunnustuse

Täna, 16. oktoobril annab Eesti Pimedate Liit Tallinna Õpetajate Majas toimuval valge kepi päeva tänuseminaril Tallinna Tehnikaülikoolile raamatukogus nägemispuudega lugejatele arvuti- ja trükiteksti kättesaadavaks muutvate abivahendite kasutuselevõtmise eest tunnustuse „Aasta tegu 2014“. Abivahendite soetamist toetas Euroopa Liit Euroopa Liidu Sotsiaalfondist kõrghariduse kvaliteediarendamise programmi Primus kaudu, mida viib ellu sihtasutus Archimedes.

Tallinna Tehnikaülikool suutis lühikese ajaga luua õppeasutuse valmisoleku pimedatest ja vaegnägijatest tudengite vastuvõtuks. Ülikooli raamatukogu on varustatud tänapäevase tipptehnoloogiaga, mis võimaldab nägemispuudega õppuritel võrdväärselt tavainimestega pääseda ligi infole ja sooritada ainekava. Tähelepanuväärne on pikema visiooni olemasolu ning selge siht tuleviku suunal, sest uuendusi ei viidud läbi vajadustest tingituna, vaid loodi võrdväärne võimalus kõigile tulevastele sisseastujatele.

“TTÜ tegevus erivajadustega üliõpilaste kaasamisel on eeskujuks ning märkimisväärne. Eesti Pimedate Liidu tunnustus läks väga õigesse kohta,” kommenteeris Archimedese programmi Primus tegevjuht Kadrin Kergand.

Eesti Pimedate Liit on nägemispuudega inimeste ühingute ja nägemispuudega inimestega tegelevate ühingute ning sihtasutuste katusorganisatsioon. Sellesse kuulub 16 liikmesühingut. Liidu eesmärk on kaitsta nägemispuudega inimeste huve ja esindada neid inimesi riiklikul ning rahvusvahelisel tasandil.

Iga aasta 15. oktoobril üle maailma tähistatavat valge kepi päeva, millega juhitakse tähelepanu pimedate ja vaegnägemisega inimeste probleemidele, on Eestis märgitud alates 1987. aastast.

Tunnustus „Aasta tegu“ antakse neile, kes on andnud olulise panuse nägemispuudega inimeste elukvaliteedi tõstmisele ja ühiskonnas tuntuse suurendamisele.

Programm Primus on ajavahemikus 2008-2015 Euroopa struktuurivahenditest rahastatav programm, mida viib ellu sihtasutus Archimedes. Programmi eesmärgiks on toetada kõrgkooli õppe kvaliteeti ja tõsta lõpetajate konkurentsivõimet ning eesmärkide täitmiseks tehakse tihedat koostööd 21 partneriga.

Lisainfo:
TTÜ pressiteade – Eesti Pimedate Liit tunnustab Tallinna Tehnikaülikooli
Eesti Pimedate Liidu pressiteade koos tunnustuse saanute nimekirjaga – Eesti Pimedate Liit tänab ja tunnustab

Teate edastas:
Eero Loonurm
Sihtasutus Archimedes
e-post: eero.loonurm@archimedes.ee

Viimased uudised