Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Archimedeselt taotleti Erasmus+ hariduse valdkonna toetust üle 20 miljoni euro

Sihtasutuselt Archimedes taotleti 2015. aasta taotlusvoorus kokku 20 730 541 euro eest Euroopa programmi Erasmus+ hariduse valdkonna toetust õpirände ja strateegilise koostöö projektide jaoks.

Sel aastal on Erasmus+ programmi uus võimalus üleilmne õpiränne.

Erasmus+ õpirändeks taotletud eelarve kokku oli rohkem kui 10,2 miljonit eurot. Õpirände projektide taotluste tähtajaks esitati kokku 123 taotlust Euroopa siseseks õpirändeks ning, uue tegevusena, 11 taotlust kõrghariduse üleilmseks õpirändeks.
Võrreldes eelmise aastaga oli Euroopa siseste taotluste arv vähenenud viiendiku võrra, kuid taotletud õpirännete koguarv, 4073, jäänud samaks (2014. a 4070). Üleilmseks õpirändeks taotlesid 11 kõrgkooli 1 448 718 eurot 482 lühiajaliseks õpirändeks. Taotletud õpirännetest moodustasid Euroopa sisesed 89% ning üleilmsed 11%.

Strateegilise koostöö projektidele laekus 49 taotlust enam kui 10 miljonile eurole.
Koostööprojektide keskmine taotletud toetussumma oli 214 118 eurot (158 500 eurot täiskasvanuhariduses kuni 348 836 eurot kõrghariduses).
Strateegilise koostöö projektide taotlusi esitasid 10 maakonna (haridus) asutused, kõige arvukamalt Harjumaa, kokku 23 taotlust, mis on 53% kõikidest taotlustest. Enamus Harjumaa taotlustest esitati Tallinna koolide poolt, vastavalt 23 taotlust.
Kõige rohkem taotlusi oli üldhariduses; 4 valdkondlikku suuremahulist projekti ning 16 vähemalt kahe partneriga koolide koostööprojekti. Rohkem kui neljandik taotlejatest oli kutseharidusest, kokku 14 taotlust, ning viiendik kõrgharidusest, kokku 10 taotlust.

 

Tutvu lähemalt

Loe 2015. aasta Erasmus+ õpirände projektide taotlusvooru kokkuvõtet.

Loe 2015. aasta Erasmus+ strateegilise koostöö projektide taotlusvooru kokkuvõtet.

 

 

Teate koostas:
Karol Sepik
Haridusteabe büroo kommunikatsioonispetsialist
karol.sepik@archimedes.ee

 

 

Viimased uudised