Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Aruanne: Erasmus+ esimene aasta Eestis pakkus tuhandetele uusi koostöö- ja õpivõimalusi

2014 oli varasemast ulatuslikuma programmi Erasmus+ esimene aasta. Värskelt avaldatud Euroopa Komisjoni aruandest selgub, et Eestis toetati Sihtasutus Archimedese kaudu õpirände projekte ligi 9 miljoni euroga ning koostöö projekte ligi 3 miljoniga.


„2014. aastal oli programm Erasmus+ väga edukas. Osalejate kõrge arv tõendab, et programm aitab parandada noorte tööhõive väljavaateid, aidates neil omandada uusi oskusi ja kogemusi. Lisaks toetab programm Euroopa haridus-, koolitus- ja noorsootöö süsteemide ajakohastamist. Kavatseme tekkinud populaarsust kasutada ja veelgi suurendada, et jõuda suurema hulga inimesteni, kellel on erinevad huvid, profiilid ja sotsiaalne taust,” selgitas hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics.

Eestist käidi Erasmus+ toetusel välismaal õppimas, koolitusel või vabatahtlikku tööd tegemas. Peaaegu pooled olid noored ja noorsootöötajad. Kolmandik osalejatest olid üliõpilased ja ülikoolide töötajad ning neile järgnesid kutseharidus- ja -koolitusasutuste õpilased ja töötajad.

Esimest korda rahastati programmist ametiasutusi ja rahvusvahelisi organisatsioone kaasavaid valdkondlikku poliitikat toetavaid projekte. Strateegilise koostöö peamisteks eesmärkideks on koostöö edendamine Euroopa partneritega, üksteiselt õppimine ja kogemuste vahetamine ning uuenduslike ja vajalike lahenduste või toodete loomine, ellu rakendamine või ülevõtmine.

Programm Erasmus+ vältab seitse aastat (2014–2020) ja selle eelarve on 14,7 miljardit eurot.

Vaata lisaks:
Erasmus+ 2014 aruanne täies mahus
Erasmus+ teabeleht
Erasmus+ statistika veebileht

Teate koostas:

Karol Sepik
Kommunikatsioonibüroo vanemspetsialist
SA Archimedes
karol.sepik@archimedes.ee

Viimased uudised