Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Avaneb alameetme „Õpetajakoolituse õppelaborid“ taotlusvoor

Õpetajakoolitust pakkuvatel ülikoolidel avaneb võimalus parandada tehnoloogiainvesteeringutega õpetajakoolituse ja kasvatusteaduse erialade õppeinfrastruktuuri, soodustades eelkõige ainedidaktikaalasteks õpinguteks vajalike õppelaborite loomist.

Alameetme raames on prioriteediks õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kvaliteedi parandamine Tartus ja Tallinnas kui koolituskeskustes ning aineõpetajate ja kutseõpetajate taseme-, ümber- ja täiendõppeks vajalike õppevahendite ning õppeseadmete ja -aparatuuri kaasajastamine terviklahendustena (õppelaborid). Alameetme raames toetatakse õppelaborite loomist ning õppeaparatuuri ja -seadmete ostmist, paigaldamist, seadistamist ja kasutajate instrueerimist.

Taotlusvoor avatakse 10. juunil 2011 ja taotluste vastuvõtmine lõpetatakse 16. septembril 2011.

Lisateave ja nõustamine: Mariann Saaliste, mariann.saaliste@archimedes.ee, tel. 730 0507.

Meedet toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist

Viimased uudised