Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Avaneb meetme "Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine" taotlusvoor

Sihtasutus Archimedes kuulutab välja Euroopa Liidu struktuuritoetuste „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava” prioriteetse suuna „Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu” meetme

Biotehnoloogia teadus- ja arendustegevuse toetamine

rakendamiseks struktuuritoetuse andmisel

avatud taotlusvooru

Toetuse andmise üldeesmärgiks on teadus- ja arendusasutuste konkurentsivõime edenemist ja strateegiliste eesmärkide täitmist soodustava biotehnoloogia alase teadus- ja arendustegevuse soodustamine.

Toetust on võimalik taotleda järgmistele biotehnoloogia programmi prioriteetsetele arendusvaldkondadele:

1.       Funktsionaalne toit;

2.       Toiduainetehnoloogiad;

3.       Molekulaardiagnostika;

4.       Ravimiarenduse varase faasi tehnoloogiad.

Täiendavad toetatavad valdkonnad on:

1.       Bioremediatsioon

1.1. Reovete biopuhastus;

1.2. Bioremediatsioon kaevandatud aladel tööstuslike jäätmete käitluses.

2.       Biotehnoloogiliste meetodite kasutamine keskkonna seires;

3.       Loomade tervis ja sigimine

3.1. Loomade tervise ja sigimisega seotud geneetilised markerid ja epigeneetilised tegurid;

  1. Sordiaretus

4.1. Koekultuurimeetodite ja haploidsete taimede kasutamine sordiaretuses;

4.2. Marker-aretus;

4.3. Fütopatoloogia ja resistentsusaretus.

 

Taotlusvoor avatakse 4. aprillil 2011. a ja taotluste vastuvõtmine lõpetatakse 20. juunil 2011. a (postitempli kuupäev). Taotlused esitatakse elektrooniliselt digitaalallkirjastatuna meiliaadressil str@archimedes.ee või paberkandjal allkirjastatuna koos koopiaga elektroonilisel andmekandjal SA Archimedes Tartu kontorisse Väike-Turu 8.

Meetme määrus on avaldatud Riigi Teatajas (RT I, 13.12.2010, 2).

Täpsem informatsioon ning taotlemiseks vajalikud dokumendid asuvad SA Archimedes kodulehel aadressil http://str.archimedes.ee/et/struktuurifondid.

Infopäev toetuse taotlejatele toimub 6. aprillil 2011 algusega kell 11.00 Tallinnas, Talllink City Hotellis, aadressil A.Laikmaa 5. Registreerumine infopäevale toimub siit.

Lisateave  ja nõustamine: Mariann Saaliste,  tel. 730 0507.

Meedet toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Viimased uudised