Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Avaneb väikesemahulise teaduse infrastruktuuri 4. taotlusvoor

Teadlastel on taas võimalus taotleda toetust väikesemahulist teadusaparatuuri soetamiseks. Avanenud taotlusvoorus on esmakordselt võimalik toetust taotleda lisaks sihtfinantseeritava teadusteema täitmiseks vajaliku aparatuuri soetamisele ka institutsionaalse uurimistoetusega seotud teadusaparatuuri soetamiseks. Teadusaparatuuri maksumus peab mahtuma vahemikku 6 300 kuni 64 000 eurot. Taotlusvooru kogumaht on 3,1 miljonit eurot.

Alameetme eesmärk on teadustöö kvaliteedi ja efektiivsuse tõstmine uurimisgruppide tasandil sihtfinantseeritavatele teadusteemadele või konstitutsionaalse uurimistoetuse uurimisteemadele vajaliku väikesemahulise teaduse infrastruktuuri ostmise või kaasajastamise kaudu.

Alameetme raames toetatavad tegevused on väikesemahulise teadusaparatuuri, instrumentide ja seadmete ning erialaspetsiifilise tarkvara ja andmebaaside ostmine ja kaasajastamine.

Tegevused peavad olema seotud otseselt sihtfinantseeritava teadusteemaga või institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteemaga. Tegevused peavad aitama tõsta sihtfinantseeritavate teadusteemade või institutsionaalsete uurimistoetuste uurimisteemade teadustöö kvaliteeti ja efektiivsust.

Alameetme 4. taotlusvoor avaneb 15. märtsil 2012 ning taotluste vastuvõtmine lõpeb 10. oktoobril 2012. Taotlusi saab esitada elektrooniliselt Eesti Teadusinfosüsteemi keskkonnas koos institutsionaalse uurimistoetuse uurimisteema taotlustega ajavahemikul 15. märts kuni 30. aprill 2012 ja sihtfinantseeritava teadusteema taotlustega ajavahemikul 3. september kuni 10. oktoober 2012.

Täiendav info vooru kohta ja vajalikud dokumendid leiate siit: http://str.archimedes.ee/et/struktuurifondid/Taotlejale/Vaikesemahuline-teaduse-infrastruktuur

Täiendav informatsioon:

Mariann Saaliste, 730 0507

mariann.saaliste@archimedes.ee

Viimased uudised