Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Avanes 7. raamprogrammi rahvusvaheline teadustöötajate vahetamise konkurss

25. novembril avanes 7RP “Inimesed” programmi konkurss “Marie Curie rahvusvaheline teadustöötajate vahetamise skeem (IRSES)”, FP7-PEOPLE-2009-IRSES.
IRSES skeemi eesmärgiks on tugevdada Euroopa teadusasutuste koostööd muu maailmaga läbi teadlasvahetuse. Osalemiseks oli vaja vähemalt kolmest asutusest koosnevat konsortsiumi, kus kaks asutust on EL või assotsieerunud riikidest ning üks asutus riigist, a) millega EL on sõlminud T&A lepingu, või b) mis kuulub Euroopa naabruspoliitika riikide hulka.

Teave CORDISes: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=174&act_code=PEOPLE&ID_ACTIVITY=12

Lisainfo ja konsultatsioon:

Kristin Kraav
EL 7RP konsultant
SA Archimedese teaduskoostöö keskus
Väike-Turu 8
51013 Tartu ESTONIA
tel +372 730 0337
fax +372 730 0336
kristin.kraav@archimedes.ee
skype: kristinkraav
http://www.archimedes.ee

Viimased uudised