Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Avanes kaks "Võimekuse" eriprogrammi teaduspotentsiaali konkurssi

30. juulil avanes kaks 7RP “Võimekuse” eriprogrammi allteema “Teaduspotentsiaal” konkurssi:

1. “Teaduspotentsiaali” põhikonkurss FP7-REGPOT-2010-1 “Unlocking and developing the Research Potential of research entities established in the EU´s Convergence Regions and Outermost regions”
http://cordis.europa.eu/fp7/ dc/index.cfm?fuseaction= UserSite. CapacitiesDetailsCallPage& call_id=222
Tähtaeg: 17. detsember 2009
Eelarve: 31 milj €

Konkurss on suunatud EL ühtluspiirkondade (sh Eesti) ja äärealade teadusasutuste teaduspotentsiaali tõstmiseks läbi teadmiste vahetuse tunnustatud teadusorganisatsioonidega mujal Euroopas, kogenud teadlaste palkamise, teadusaparatuuri hankimise või kaasajastamise ja teavitustegevuse. Rahastatakse kuni 4 milj € eelarvega projekte.

2. Teaduspotentsiaali lisakonkurss FP7-REGPOT-2010-5 “Research Potential in the Western Balkan Countries”
http://cordis.europa.eu/fp7/ dc/index.cfm?fuseaction= UserSite. CapacitiesDetailsCallPage& call_id=223
Tähtaeg: 15. oktoober 2009
Eelarve: 8 milj €

Konkurss on suunatud Lääne-Balkani riikide (Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Horvaatia, Makedoonia, Montenegro, Serbia) teadusasutuste teaduspotentsiaali tõstmiseks, et neid paremini lõimide Euroopa teadusruumi. Rahastatakse projekte indikatiivse eelarvega 1 kuni 2 milj €.

Mõlema konkursi puhul on rahastamisskeemiks “toetav tegevus” (CSA-SA). Lubatud on kõik 7RP poolt kaetud teadusteemad.

Lisainfo ja konsultatsioon:
Kristin Kraav
7RP “Teaduspotentsiaali” konsultant
SA Archimedes teaduskoostöö keskus
kristin.kraav@archimedes.ee
tel 730 0337

Viimased uudised