Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Avanes väikesemahulise teaduse infrastruktuuri 3. taotlusvoor

Teadlastel on taas võimalus taotleda toetust sihtfinantseeritavate teadusteemade eesmärkide täitmiseks vajaminevat väikesemahulist teadusaparatuuri. Ostetava teadusaparatuuri maksumus peab mahtuma vahemikku 6 300 ja 64 000 eurot. Taotlusvooru kogumaht on 2 miljonit eurot.

Alameetme eesmärk on teadustöö kvaliteedi ja efektiivsuse tõstmine uurimisgruppide tasandil läbi sihtfinantseeritavatele teadusteemadele vajaliku väikesemahulise teaduse infrastruktuuri ostmise või kaasajastamise. Toetust on võimalik taotleda kõigil Eesti teadus- ja arendusasutustel, kellel on õigus taotleda teadusteemade sihtfinantseerimist.

Alameetme raames toetatavad tegevused on väikesemahulise teadusaparatuuri, instrumentide ja seadmete ning erialaspetsiifilise tarkvara ja andmebaaside ostmine ja kaasajastamine. Alameetme raames toetatavad tegevused peavad olema seotud otseselt sihtfinantseeritava teadusteemaga, aidates tõsta sihtfinantseeritavate teadusteemade teadustöö kvaliteeti ja täitmise efektiivsust.

Alameetme 3. taotlusvoor avanes 1. septembril 2011 ning taotluste vastuvõtmine lõpetatakse 10. oktoobril 2011.

Täiendav informatsioon:

Mariann Saaliste, 730 0507

mariann.saaliste@archimedes.ee

Viimased uudised