Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Avatud on registreerumine konverentsile “Erasmus+, koostöö ja innovatsioon”

16. – 17. novembril toimub Pariisis rahvusvaheline konverents “Erasmus+, koostöö ja innovatsioon”. See keskendub Erasmus+ programmi tulemustele ning ootustele jätkuprogrammile (2021-2027).

Iga-aastase rahvusvahelise konverentsi eesmärk on tutvustada laiemalt rahvusvahelisi koostööprojekte. Need erinevaid valdkondi ja sektoreid hõlmavad projektid koondavad vähemalt kolme Euroopa partnerit: koole, kõrgkoole, koolituskeskusi, kutsekoole, ühendusi, ettevõtteid või kohalikke kogukondi.

Euroopa hariduse kvaliteedi ja moderniseerimise hooandjad on nii suured kui väikesed uuenduslikud haridusprojektid, mille eesmärk on heade kogemuste vahetamine.

Konverentsile saab kuni 5. novembrini registreeruda SIIN.

Archimedes konverentsikutse

Päevakava:

16. – 17. november 2017, Maison de la Région, 33 Rue Barbet de Jouy, 75007 Pariis

1. PÄEV – 16. NOVEMBER

11.00  Pressikonverents

13.30  Tervituskohv 

Avasõnad – Eric Chol, ajalehe Courrier International peatoimetaja

14.00 Tervitussõnavõtt

Valérie Pécresse, Ile-de-France regiooni president (tbc)

14.05  Sissejuhatus / kõned

Tea Varrak, Eesti haridus- ja teadusministeeriumi kantsler

Marcial Marín Hellín, Hispaania üld-, kutse-ja kõrghariduse riigisekretär

14.35 Riiklike agentuuride juhtide tervitussõnad :

Laure Coudret-Laut, Erasmus+ riikliku agentuuri (Education & Formation) direktriss, Prantsusmaa

Rait Toompere, Erasmus+riikliku agentuuri (Sihtasutus Archimedes) direktor, Eesti

Pablo Martin, Erasmus+riikliku agentuuri (SEPIE) direktor, Hispaania

14h45 Konverentsi avasessioon/ paneel :

Fabrice LENGLART, Prantsuse Strateegiainstituudi voliniku asetäitja

Thierry Joseph, Isère’i piirkonna käsitöökoja tööhõive ja koolitusosakonna direktor, Prantsusmaa ECVET ekspert

15.30 Kohvipaus

16.00  Töötoad

Töötuba 1: Innovaatiliste kogemuste lisandväärtus üldhariduses

Töötoas arutatakse, kuidas võimaldavad strateegilised koostööprojektid luua koostöövõrgustikke haridusuuenduseks ja parimate kogemuste vahetamiseks?

Töötuba 2: Erasmus+ programmi avatus maailmale, innovatsioon ja atraktiivsus kõrghariduses 

2014. aastast alates on Erasmus+ programm olnud maailmale avatud, toetades koostööd ja õpirännet Euroopa ning partnerriikide organisatsioonide vahel. Töötoa eesmärk on näidata rahvusvahelise avatuse lisandväärtust hariduse ja koolituse osapoolte jaoks nii haridusuuenduse, kõrghariduse atraktiivsuse kui rahvusvahelistumise mõttes.

Töötuba 3: Meie noored digitaalajastu keskmes: tulevikukool

Viimase 20 aasta jooksul on koolis toimunud palju muutusi, neist kõige põhjalikum on seotud digitaalsusega. Digitehnoloogia areng võib pakkuda enneolematut juurdepääsu rikkalikele ja kvaliteetsetele haridusressurssidele, mida tuleb välja töötada nii õpilaste kui ka õpetajate jaoks.

Töötoas uuritakse, milline on  Erasmus+ programmi panus digitehnoloogiatel ja -vahenditel põhinevasse haridusuuendusse.

Töötuba 4: Erasmus + programmi võimalused: võidukas kombinatsioon

Erasmus+ 2014-2020 programm pakub uut integreeritud lähenemisviisi: õpiränne, koostööprojektid ja poliitikakujundamise toetamiseks mõeldud vahendid aitavad asutustel ellu viia oma rahvusvahelistumise strateegiaid. Töötoas vaadeldakse, kuidas saavad haridusasutused kombineerida Erasmus+ programmi erinevaid tegevusi, et olla  kohalikul tasandil struktureeritumad ja tõhusamad. Kuidas seda teha? Milline on erinevate tegevuste koosmõju?

20.00  Õhtusöök (Hispaania Kolleegium, Hispaania saatkond Prantsusmaal –  (tbc)

2. PÄEV – 17. NOVEMBER

9.00  Erasmus+ programmi tulevikuväljavaated

Pierre Moscovici, Euroopa Komisjoni majandus- ja rahandusküsimuste, maksunduse ja tolliliidu volinik

9.20 Töötubade kokkuvõtted

10.40  Kohvipaus

11.00  Konverentsi lõpusessioon:

Pervenche Berès, Euroopa Parlamendi saadik, majandus- ja rahanduskomisjoni liige

Vanessa Debiais-Santon, Euroopa Komisjon

12.30  Lõuna  

 

Konverentsi korraldavad:

Education & Formation – Erasmus+ riiklik agentuur Prantsusmaal

SEPIE – Erasmus+ riiklik agentuur Hispaanias

Sihtasutus Archimedes – Erasmus + riiklik agentuur Eestis

Viimased uudised