Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Avatud uus õpiveeb www.mitteformaalne.ee!

Märts on mitteformaalse õppimise kuu!

Euroopa Noored Eesti bürool on hea meel esitleda uut õppimist käsitlevat veebikeskkonda!

Aadressil http://www.mitteformaalne.ee/ asuv veebileht on loodud ressursiallikaks ja mõtete vahetamise kohaks mitteformaalse õppimise valdkonnas tegutsevatele praktikutele, kasvatusalade tudengitele ja teistele haridustemaatikast huvitunuile, pakkudes võimalust nii teoreetilisemate mõttearendustega tutvumiseks ja neile dialoogi loomiseks kui praktiliste töövahendite saamiseks.

Veebikeskkonda on oodatud kasutama eelkõige õppijad ja õpetajad, noorsootöötajad ja koolitajad. “Huvilised saavad veebilt leida uut teavet ja põnevaid kirjutisi, aga ka ise aktiivselt veebiloomes osaleda – kommenteerida või uusi materjale lisada,” sõnas veebi projektijuht Kristiina Pernits Euroopa Noored Eesti büroost. “Ühtlasi oleme mõelnud ka neile, kes mitteformaalsest õppimisest veel suuremat ei tea.”

Veebi avamisega koos esitletakse ka Eesti Noorsootöö Keskuse koordineerimisel eesti keelde tõlgitud kogumikku “Väärtuse kasvatamine. Potentsiaal ja sooritus mitteformaalses õppes”. Tegemist on Euroopa Nõukogu poolt 2005.aastal välja antud mitteformaalset õppimist käsitleva materjaliga, mis koondab mitmete erinevate autorite mõtteid mitteformaalsest õppimisest, selle väärtustest ja arengutest Euroopas. Kogumiku elektrooniline versioon asub http://www.mitteformaalne.ee/ ja http://www.entk.ee

Lisaks leiavad märtsikuus aset koolidele suunatud mitteformaalse õppe koolitused – kahepäevased õpirännakud “Ka mitteformaalne on väärtus!” 7.-8. märtsil Tartumaal ning 21.-22. märtsil Lääne-Virumaal.

Kõik mitteformaalse õppimise kuu algatused viiakse ellu Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel eesmärgiga teadvustada mitteformaalse õppe võimalusi haridusmaastiku rikastamisel ja innustada erinevaid tegijaid neid võimalusi oma igapäevatöös rakendama.

VAATA ELU AVARAMA PILGUGA!

Lisainfo:

Kristiina Pernits
mitteformaalne.ee projektijuht
Euroopa Noored Eesti büroo

+372 6979217
kristiina@noored.ee
http://euroopa.noored.ee/
http://www.mitteformaalne.ee/

Viimased uudised