Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Balti-Balkani õppevisiit murrab noorsootöötajate eelarvamusi

Täna jõuab Balkani- ja Baltimaade noorsootöötajate õppevisiit Võrumaale, kus tutvutakse Eesti noorsootööga ning arendatakse ühiseid koostööprojekte.

Õppevisiidi Eesti-poolse korraldaja, Kaja Ainsalu sõnul korraldatakse seminari selleks, et soodustada Balti ja Balkani riikide vahelist noorsootöö-alast koostööd. „Balkanimaade olukorrast ja noorsootööst Eestis palju ei teata, levinud on mitmeid valearusaamu. Ometi on Balkanilt mõndagi õppida ning ka Eestil jätkub kogemusi, mida jagada. Kuna programm Euroopa Noored pakub koostööprojektide elluviimise võimalusi, otsustasime Balkani- ja Baltimaade noorsootöötajad kokku tuua“, selgitas Ainsalu õppevisiidi korraldamise põhjuseid.

Eestis tutvuvad õppevisiidil osalejad Võru noortekeskuse, Sänna kultuurimõisa ja Rõuge noorteklubi tegevustega ning saavad ülevaate Kaitseliidus ja Võru Kesklinna Gümnaasiumis toimuvast noorsootööst. Lisaks arendatakse ühiseid projektiideid, mis sobivad rahastamiseks programmist Euroopa Noored.

Õppevisiidil osaleb 18 noorsootöötajat Makedooniast, Albaaniast, Bosnia-Hertsegoviinast, Kosovost, Lätist, Leedust ja Eestist. 4.-6. juunini tutvuti Läti ning 7.-9. juunini Eesti noorsootööga. Õppevisiidile Baltimaades eelnes koostööprojekt sel kevadel Bosnia-Hertsegoviinas, kus tutvuti kohaliku noorsootööga ning arendati samuti tulevasi koostööprojekte.

Õppevisiiti korraldab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo koostöös Läti ja Leedu programmi Euroopa Noored büroodega.

Rahvusvahelised noortevahetused on Euroopa Liidu kodanikuharidusprogrammi Euroopa Noored alaprogramm, mis annab Eesti ja teiste riikide noortele võimaluse ühistegevuse käigus endi jaoks olulisi teemasid käsitleda ning üksteise kultuurilisi sarnasusi ja erinevusi tundma õppida.

Lisainfo: Kaja Ainsalu kaja.ainsalu@archimedes.ee või 56635692.

Teate edastas:

Marit Valge
Avalike suhete ja teavitustegevuste koordinaator
SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo
699 6493; 56645598
marit.valge@archimedes.ee
http://euroopa.noored.ee

Viimased uudised