Üldandmed Kontakt Otsi

Mis on täpsemalt Erasmus+ strateegiline koostöö hariduses ehk KA2?

Eero Loonurm

17.-20. septembril korraldas Sihtasutus Archimedes seminari “Digitaalsed kompetentsid” (ingl. k “Enhancing Digital Competences in Education and Training”), mille raames valmis ka ülevaatlik video strateegilise koostöö ehk KA2 põhimõtetest.

Tõime Eestisse üle 70 Euroopa eksperdi kirjutama valdkonnaüleseid (üld-, kutse-, täiskasvanu- ning kõrghariduse valdkonnas) projekte. 2016. aasta septembris läbi viidud sarnase seminari raames ette valmistatud ning taotletud projektidest said Euroopa Komisjoni rahastuse seitse projekti. Loodame, et ka sellel aastal toimunud seminari raames saame järgmisel aastal näha mitmeid edukaid projekte!

Strateegiline koostöö annab üld-, kutse-, kõrg- ja täiskasvanuhariduse asutustele võimaluse jagada häid ja vajalikke kogemusi ning töötada koostöös välja hariduses uuenduslikke lahendusi, mida hiljem igapäevaelus katsetada ja rakendada. Rahvusvahelist koostööd saab teha nii valdkonnasiseselt kui ka -üleselt.

“Loodetavasti aitab see video huvilistel saada visuaalselt kiire ja ülevaatliku pildi sellest, mis on strateegilise koostöö projektid. Alati ei ole kerge Euroopa Komisjoni veebilehelt ja arvukatest juhenditest leida kiirelt seda, millised on koostöövõimalused just minu koolile või õppeasutusele. See video peaks selles osas kindlasti aitama. Lisaks saab videost veel juhiseid, millest alustada ning millele kõige esimesena mõelda KA2 projekti tegemise juurde asumisel,” kommenteerin videokontseptsiooni projektijuht Hannelore Juhtsalu.

Video “Strateegiline koostöö hariduses ehk KA2” ingliskeelsete subtiitritega

Video “Strateegiline koostöö hariduses ehk KA2” eestikeelsete subtiitritega

Erasmus+ on Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm ning edendab ennekõike rahvusvahelist koostööd. Erasmus+ on mõeldud kõigile elukestva õppe organisatsioonidele, kaasa arvatud üld-, kutse-, kõrg- ja täiskasvanuharidus ning noorsootöö valdkond.

Rohkem infot:

Sihtasutuse Archimedes hariduse rahvusvahelistumise agentuuri koduleht:
http://haridus.archimedes.ee/erasmuspluss

Strateegiline koostöö:
http://haridus.archimedes.ee/strateegiline-koostoo

Euroopa Komisjoni koduleht “Programm Erasmus+”
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_et

Populaarseimad postitused