Üldandmed Kontakt Otsi

Kuidas aitasime Study in Europe videote abil tutvustada Euroopat globaalsel tasandil

admin

Sihtasutus Archimedes võitis koos partneritega Euroopa Komisjoni hanke „Study in Europe” ning suunab seega ka Euroopa hariduse turundamise arenguid. Hanke ühe osana oli Archimedese ülesanne luua videod tutvustamaks Euroopa Komisjoni “Study in Europe” portaali kui Euroopa Liidu keskset infokanalit Erasmus+ partnerriikide kõrghariduse tutvustamiseks.

Videod valmisid 2018. aastal ja 2019. aastal ning on tänaseks kogunud kahepeale kokku üle 100,000 vaatamise eri kanalites.

“Hea meel on tõdeda, et Eesti on kutsutud uuendama kontseptsiooni, mis tutvustab Euroopa õppimisvõimalusi ja EL-i pakutavaid stipendiume ning näitab piirkonda kui maailma atraktiivseimat õppimispaika,” kommenteeris Eesti kõrghariduse välisturunduse juht ning projekti ekspert Eero Loonurm. „Eestile on see suurepärane võimalus teha koostööd Euroopa nelja tugevaima riigiga, kes haridust turundavad. Holland, Saksamaa, Ühendkuningriik ja Prantsusmaa on kõrghariduse rahvusvahelise turundusega edukalt tegelenud juba aastakümneid.”

Video “Study in Europe” (2018)

Teine projekti video “Study in Europe” (2019)

“Mõlemad videod laeti üles ka Euroopa Komisjoni Youtube kanalile ning Euroopa Liidu keskkonda “Audiovisual Library”,” lisas projekti “Study in Europe” sotsiaalmeedia spetsialist Helena Alekand. “Esimene video “Study in Europe” tõi enam kui 50,000 vaatamist, teine aga enam kui 80,000 vaatamist.”

Kõrgharidus on üks peamisi majanduskasvu liikumapanevaid jõude ning tudengite mobiilsus toob Euroopa tööturule ja ühiskonda kaasa olulise tähtsusega oskusi ja pädevusi. Andekate tudengite, teadlaste ja akadeemikute kaasamine Euroopasse on üks kriitilise tähtsusega tegureid, et Euroopa saavutaks oma eesmärgi olla tark, jätkusuutlik ja kõrgetasemeline majandusruum.
Study in Europe konsortsiumi partnerid on British Council (UK), EP-NUFFIC (Holland), Sihtasutus Archimedes, Campus France (Prantsusmaa), DAAD (Saksamaa) ja üle-euroopaline mõttekoda ACA (Academic Cooperation Association).

Euroopa Komisjoni koduleht http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/about_en

Lisamaterjal:

SA Archimedes. Jaanuar 2019. SA Archimedes võitis Euroopa Komisjoni hanke Euroopa kõrghariduse turundamiseks

Eesti Päevaleht. Jaanuar 2019. Eero Loonurm: kas Euroopa kõrgharidus vajab tõesti reklaami?

Täpsem info:

Helena Alekand
Välisturunduse agentuuri spetsialist
Sihtasutus Archimedes
e-post: helena.alekand@archimedes.ee