Üldandmed Kontakt Otsi

Mida me teame Usbekistanist?

Eero Loonurm

Sihtasutus Archimedes osales Usbekistani tegevustes Euroopa Komisjoni initsiatiivi Study in Europe partnerina selles aasta juunikuus toimuval haridusmessil, kus tutvustati stipendiume Eestis õppimiseks, meie ülikoolide ingliskeelseid õppekavasid ning Eesti hariduse ja e-ühiskonna edulugusid. Kesk-Aasia kõige rahvarohkemas riigis näeb Euroopa Liit suurt potentsiaali ning seetõttu otsustati ka korraldada “Study in Europe” haridusmess just Usbekistanis. Mida võiksime teada Usbekistani ja Euroopa Liidu suhetest haridusvaldkonnas?

1) Usbekistan on pea 450,000 km2 suurusega Eestist peaaegu et kümme korda suurema pindalaga riik, kus elab rohkem kui 32 miljonit elanikku. Sisemajanduslik kogutoodang elaniku kohta on üle 2000 USA dollari ning ostujõu pariteedi järgi üle 7000 USA dollari. Usbekistan on madalama keskmise sissetulekuga riik, mille majandus kasvab üle 8% aastas. Suurema osa riigi majandusest moodustavad teenindussektor (45%), tööstussektor (35%) ja põllumajandussektor (20%). Lausa 60% rahvastikust on vanusevahemikus 14-25. Usbekistan on üks kahest riigist maailmas, mis piirneb ainult merepiirita riikidega.

Picture2

Usbekistan on pea 450,000 km2 suurusega Eestist ligi kümme korda suurema pindalaga riik. Foto: Study in Europe 2017

2) Euroopa Liidu ja Usbekistani suhted on arenenud järjekindlalt alates viimase iseseisvumisest 1991. aastal. Esimeseks suuremaks sammuks Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning Usbekistani Vabariigi vahel võib pidada osapoolte vahelist partnerlus- ja koostöölepingut, mis kirjutati alla 21. juunil 1996. aastal ja mis jõustus kolm aastat hiljem 1999. aastal.

Lepingus on tähelepanu all mitmed olulised valdkonnad nagu poliitiline dialoog, kaubavahetus, ettevõtlus ja investeeringud, õigusalane koostöö, majanduskoostöö, demokraatia- ja inimõigustealane koostöö, ebaseadusliku tegevuse ennetamine ning illegaalse immigratsiooni ennetus- ja kontrolltegevused, kultuurialane koostöö ning tehnilise toe valdkonna finantskoostöö.

Lepingu artikkel 51 (Haridus- ja koolitusvaldkond) nägi ette, et osapooled teevad koostööd Usbekistani üldhariduse ja ametialaste kvalifikatsioonide taseme tõstmiseks nii avalikus kui erasektoris. Lisaks lepiti kokku, et koostööd tehakse mitmetes valdkondades nagu kõrgharidus- ja koolitussüsteemide kaasajastamine (selle sees kõrgkoolidiplomite ja kõrgkoolitunnistuste andmise süsteem), avaliku ja erasektori juhtide ja avalike teenistujate koolitamine prioriteetsetes valdkondades, koolitajate ning ajakirjanike koolitamine, Euroopa õpingute valdkonnas õppetöö soodustamine, õpetajate, vilistlaste, tugitöötajate, noorteadlaste, teadlaste ja noorte mobiilsus ning mitmed muud valdkonnad. Koostöölepingus arutati juba siis ka võimalusi, mil viisil saaks Usbekistan osa võtta tollasest Euroopa ühenduste TEMPUS programmist.

3) Usbekistanis on esindatud 11 Euroopa Liidu liikmesriiki. Oma saatkonnaga on esindatud Bulgaaria, Tšehhi Vabariik, Saksamaa, Prantsusmaa, Ungari, Itaalia, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia ja Ühendkuningriik. Euroopa Liidu esinduse juht on lätlane Eduards Stiprais.

4) Usbekistani kõrgharidussüsteemis tegutseb aktiivselt 64 kõrgkooli, nende seas 19 ülikooli. Sisseastumisprotsent on umbes 10% juures, mis tähendab, et keskmiselt kümnest keskkoolilõpetajast üheksa ei saa Usbekistani ülikoolides edasi õppida.
Rahvusvahelistest piiriülest õpet pakkuvaid ülikoole on kuus ning kõigi filiaalid asuvad pealinnas Taškendis: Moskva Riikliku Ülikooli filiaal, Plehhanovi Majandusülikooli filiaal, Torino Polütehnikumi filiaal, Westminsteri Rahvusvaheline ülikool Taškendis, Singapuri Juhtimisarendusinstituudi (MDIS) filiaal ning Gubkini nimeline Vene Riikliku Nafta ja Gaasi Ülikooli filiaal.

Kõige enam õpib usbeki tudengeid Venemaal (üle 10,000), Kasahstanis (üle 5,000), Ukrainas (üle 2,000) ja Kõrgõzstanis (üle 1,200). Euroopa Liidu riikidest on usbekkide jaoks esikolmikuks Saksamaa, Läti ja Tšehhi ülikoolid, kus aga õppijate arvud võrreldes eelpool nimetatud riikidega on kõigest kolmekohalised.

StudyinEurope_UZB_statistika_blog_Archimedes

Usbekistani tudengid õppimas välismaal. Statistika: British Council, Sihtasutus Archimedes 2017.

5) Usbekistani valitsus võtab rahvusvahelistumise protsessi tõsiselt ning seda näitab ka riiklik haridussektori arengukava 2013-2017. Kohalikesse ülikoolidesse jõuab vaid iga kümnes tudeng ning seega otsitakse kõikvõimalikke viise pakkuda oma noortele ka rahvusvahelist õpikogemust. Tudengimobiilsuse osas on Usbekistan seotud eelkõige märksõnadega nagu Erasmus+, Fulbright (USA), Chevening (Ühendkuningriik), DAADi (Saksamaa) stipendiumid ning mitmed riikidevahelised stipendiumid (tuntumad Jaapan, Prantsusmaa, Hiina, Hispaania ja Venemaa).

6) Erasmus+ programmi raames on Usbekistani ülikoolid aina enam tegemas koostööd Euroopa ülikoolidega. 22 Usbekistani kõrgkooli osaleb suutlikkuse suurendamise projektides 23 EL kõrgkooliga, mis põhinevad peamiselt programmiriikide ja osalemiskõlblike partnerriikide kõrgkoolide mitmepoolsetel partnerlustel.
Lisaks on sealsed kõrgkoolid hakanud aktiivselt osalema ka kõrgkooli töötajate ja üliõpilaste üleilmse õpirände projektides – 38 Usbeki ülikooli teevad 67 partnerluse raames koostööd 28 Euroopa ülikooliga 13 eri EL riigist.

7) Pärast suuremaid muudatusi riigi poliitilises elus on viimase poole aasta jooksul toimunud väga palju arenguid. Uusimatest arengutest on värskeim teade selle aasta aprillist, mil Maailmapank ja Usbekistani valitsus allkirjastasid üle 40 miljoni USA dollari väärt leppe moderniseerimaks sealset kõrgharidust (rõhk juhtimiskompetentsi tõstmisel ja kvaliteedi parandamisel). Lisaks on Usbeki valitsus aina enam avamas uksi välismaailmale, sest lihtsustatud on ka senini väga keerulist viisataotlusprotseduuri. Riigi külastamine on tehtud lihtsamaks 27 riigi kodanikele. Nimelt on 15 riigi kodanikel õigus külastada riiki turismi eesmärkidel viisavabalt kuni 30 päeva jooksul. Nendeks riikideks on Austria, Austraalia, Suurbritannia, Kanada, Taani, Soome, Saksamaa, Jaapan, Itaalia, Põhja-Korea, Luksemburg, Holland, Singapur, Hispaania ja Šveits. Lisaks on võimalik vähemalt 55aastastel 12 riigi kodanikel külastada Usbekistani samuti viisavabalt – nendeks riikideks on USA, Belgia, Hiina, Tšehhi Vabariik, Prantsusmaa, Ungari, Indoneesia, Iisrael, Malaisia, Poola, Portugal ja Vietnam.

8) Eestis õpib Usbekistanist hetkel 6 tudengit ja neid on nii bakalaureuse-, magistri- kui doktoriõppes. Valdkondadest õpivad usbeki tudengid nii ärindust, tehnikaeriala kui ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat.
Usbekistani tudengid õpivad Estonian Business Schoolis, Euroakadeemias, Tallinna Tehnikaülikoolis ja Tartu Ülikoolis.

 

Study in Europe mess toimus 11. mail ja sellest võttis osa üle 25 eksponendi 16-st Erasmus+ riigist. Kokku külastas messi ligi 3000 külastajat.  Eesti sisenes riiklikul tasandil haridusvaldkonnaga Usbekistani turule esmakordselt ning sihtasutuse peamised eesmärgid on aidata kaasa Euroopa haridust tutvustava haridusmessi korraldustöödele ning tutvustada Eesti ülikoolide ingliskeelseid õppekavasid, stipendiume, Erasmus+ mobiilsusskeeme ning Eesti ja e-ühiskonna edulugusid. Euroopa Komisjoni poolt välja kuulutatud hanke Euroopa kõrghariduse ülemaailmseks turundamiseks võitis kuueliikmeline konsortsium, kuhu kuulub ka sihtasutus Archimedes. Sihtasutus osales Usbekistani tegevustes Study in Europe projekti raames. Lisaks Eestile viivad projekti “Study in Europe” läbi veel teiste seas Ühendkuningriik, Holland, Saksamaa, Prantsusmaa ja Brüsselis resideeruv üle-Euroopaline mõttekoda ACA.

20170511_111946_AF_Eero 20170511_115339_AF_2017_Tashkent 20170511_145041_AF_Kaidi 20170511_145650_Archimedes_foto2

 

Lisamaterjal ja allikad:

  1. Usbekistani tudengite õppimine välismaal. Statistika Euroopa Komisjoni esindajatelt.
  2. Maailmapank: World Bank Supports Improvement of Higher Education in Uzbekistan
  3. European Union External Action: Study in Europe fair in Tashkent
  4. Global Partnership for Education. Uzbekistan Education Sector Plan 2013-2017
  5. Välisministeerium. Kahepoolsed suhted. Usbekistan.
  6. Radio Free Europe/Radio Liberty. Uzbekistan Introduces Visa-Free Travel For 27 Countries
  7. Fotod: Study in Europe haridusmess Tashkendis (mai 2017)
  8. Eesti Päevaleht. Eesti sihtasutus reklaamib Euroopa kõrgharidust
  9. SA Archimedes. Sihtasutus Archimedes tutvustab esmakordselt Eesti kõrgharidust Usbekistanis
  10. Kun.Uz. Фоторепортаж: Тошкентда Study in Europe кўргазмаси