Üldandmed Kontakt Otsi

VIDEO: Noore õpetlase stipendiaadid kutsuvad kampa!

Anni Sahkur

Noore õpetlase stipendium on loodud stardipakuks kõigile suurelt ja julgelt unistavatele gümnaasiumilõpetajatele, kel on soov Eesti elu paremaks muuta välismaal tarkusi ja kogemusi omandades. Tänavune taotlusvoor on avatud 7. juulini.

Stipendium on mõeldud gümnaasiumilõpetajatele, kes soovivad oma esimese rakendus- või bakalaureuse kõrghariduse omandada välisriigis. Neil on võimalus pääseda Eesti kontekstis võrdlemisi haruldasse klubisse, kus oma tuge pakuvad nii endised stipendiaadid kui stipendiumi toetajad. Võrgustik tagab, et välisriiki ei ole vaja minna üksinda, vaid stipendiaadil on olemas kontaktid, kellele helistada või kellega suhelda, kui peaks tekkima mõni mure.

Noore õpetlase stipendiaadid kutsuvad abituriente üles: „Tulge kampa, hakake NÕSikaks ja koos vallutame maailma!“ Stipendiaadid iseloomustavad kogukonda justkui ühest suust: „NÕS kogukond on väga inspireeriv, motiveeriv, abivalmis ja kokkuhoidev. Stipendiaadid on ülimalt toetavad ja aitavad mistahes küsimuse korral! See on tõeliselt ainulaadne ja erakordne grupp andekatest inimestest.„See starditoetus aitas mul esimesel ülikooliaastal Cambridge’is majanduslikult paremini hakkama saada, aga veelgi enam olen kasu saanud noore õpetlase stipendiumi võrgustikust – see on väga vinge ülemaailmne võrgustik endistest ja praegustest stipendiaatidest, eraettevõtjatest, kes on sellele programmile oma panuse andnud ning samuti Eesti riigi ja Archimedese inimestest. See on äge näide Eestis toimivast eraettevõtjate ja riigi koostööst,“ ütleb 2011. aasta noore õpetlase stipendiaat Kert Pütsepp.

Noore õpetlase stipendiumi juures on tõesti oluline, et oma jõud on ühendanud nii era- kui ka avalik sektor: pool stipendiumist tuleb riigilt ja pool eraettevõtjatelt. Seega on kõigil võimalik panustada noorte haridustee jätkamisse maailma absoluutsetes tippülikoolides. Täiendatud teadmistega stipendiaate oodatakse kodumaale tagasi oma uusi tarkusi rakendama.

„Välismaale õppima minek oli võimalus saada tipptasemel kõrgharidus, leida uusi sõpru üle terve maailma ja panna end. Samas oli see ka suur otsus, mis minu puhul oli võimalik just tänu noore õpetlase stipendiumile. Tänu sellele langes mul kivi südamelt, sest sain oma esimese ülikooliaasta rahastatud, nii et ei pidanud samal ajal kooli kõrvalt töötama või laenu võtma. Praktilise poole kõrval oli aga vähemalt sama tähtis sümboolne julgustus: see teadmine, et sinusse usutakse ja sind ning sinu plaane toetatakse,“ kirjeldab noore õpetlase stipendiaat Heli Parašin.

Rohkem informatsiooni stipendiumi taotlemise nõuete ning stipendiumiprogrammi toetamise kohta leiab sihtasutus Archimedes kodulehelt – http://haridus.archimedes.ee/noore-opetlase-stipendium. Tänavu 16. korda jagatava noore õpetlases stipendiumi abil on välismaale õppima läinud kokku 186 noort.

 

Vaata noore õpetlase stipendiaatide üleskutse siit:

 

Populaarseimad postitused