Üldandmed Kontakt Otsi

VIDEO: Vaata, milliseid käepäraseid võimalusi kasutavad Archimedese töötajad võõrkeelte õppimiseks ja osale “Aasta võõrkeelealase teo” konkursil!

Tiina Lipp

Kui oled algatanud  tulemusliku ja uuendusliku keeleõppeprojekti,  korraldanud keelefestivali,  koostanud keeleõpiku,  sõnastiku või  uue õppekava, mis on innustanud õppima võõrkeeli, siis esita oma taotlus hiljemalt 31. mail 2020 konkursile “Aasta võõrkeelealane tegu”!

Parimad kandidaadid pälvivad Euroopa keeleõppe tunnuskirja ja rahalise preemia.

Vaata eeliteemasid ja konkursi tingimusi: http://haridus.archimedes.ee/aasta-voorkeelealane-tegu-2020.

NB! Sellel aastal on üks eelisteemadest keeleõpe distantsõppe ajastul – koroonapandeemia andis kindlasti paljudele “võimaluse” uusi keeleõppe meetodeid katsetada ja lahendusi leiutada. Vaata  meie ühisvideost, kuidas õppisid võõrkeeli Archimedese töötajad!

(Video muusika: www.bensound.com)

Konkursi lisainfo: made.kirtsi@archimedes.ee