Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Brno Masaryki ülikoolis Tšehhis alustab eesti keele ja kultuuri lektorina tööd Aino Saavaste

 
Aino_Riisa2
Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi (EKKAV) raames alustab 2017. aasta sügisest Brno Masaryki ülikoolis Tšehhis eesti keele ja kultuuri lektorina tööd Aino Saavaste. 
 
Aino Saavaste on rikkaliku kogemuste pagasiga õpetaja ja filoloogiamagister. Ta on õpetanud inglise ja saksa keelt mitmetes koolides üle Eesti ning töötanud ka giidina. Aino Saavaste on olnud kaasatud põllumajandusministeeriumi (nüüdse maaeluministeeriumi) rahvusvahelistesse projektidesse ning on aidanud korraldada Eesti esindamisega seotud üritusi ja õppekäike. Ta on Eestit esindanud Euroopa iga-aastasel talumessil Saksamaal, kus ta korraldas muuhulgas põllumajanduspoliitilist paneeldiskussiooni. 
 
Eestist saadetud õppejõud on Brnos eesti keelt õpetanud alates 2009. aastast. Brno Masaryki ülikoolis on väga head tingimused kõrgetasemelise keele- ja kultuuriõppe läbiviimiseks ning tegemist on tõelise Tšehhi ülikoolilinnaga. Keelte õppimisel on rõhuasetus tugeva grammatilise baasi loomisel ning keeleõpe on tihedalt seotud kultuurikonteksti avamisega.
 
Eesti keele ja kultuuri akadeemiline välisõpe (EKKAV) on väljaspool Eestit toimuv pidev eesti keele ja kultuuri kõrgkooliõpe ning selle tugitegevused Eestis ning mujal. Programmi raames saadetakse väliskõrgkoolidesse eesti keele ja kultuuri lektoreid ning jagatakse stipendiume ja õppevara, toetades seeläbi eesti keele õppimist ja õpetamist üle kogu maailma. Eesti keele ja kultuuri lektor on lisaks õppe läbiviimisele ka oluliseks Eesti kultuuri saadikuks sihtriigis ning heaks koostööpartneriks Eesti saatkonnale ning vastuvõtvale kõrgkoolile. 
 
Lisainformatsioon:
 
Annely Tank
e-post: annely.tank@archimedes.ee
EKKAV
Sihtasutus Archimedes
 
Viimased uudised