Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Doktorantuur koostöös ettevõttega – võimalused ja väljakutsed

Tallinnas toimus 16. oktoobril seminar, kus arutleti DoRa programmi tegevuse 3 teemadel. Lühidalt öeldes toetatakse selle tegevuse raames nende doktorantide õpinguid, kelle teadustöö viiakse läbi ülikooli ja mõne Eestis tegutseva äriühingu või teadus-arendusasutuse tihedas koostöös.

Seminarist osavõtnud ettevõtlusdoktorandid olid ühel meelel, et üldjoontes ollakse asjade senise käiguga rahul, aga toodi välja kakitsas kohti, mis aitavad nüüd tegevuse parendamise suunas edasimõelda.

Näiteks tuli välja see, et DoRa tegevuse 3 doktorandid on kohati kitsikuses, kuna tihtipeale on ettevõttel ja ülikoolil väga erinevad ootused nende töö tulemuste suhtes. Ettevõtte eesmärk on tõhustada tootmist ning nad on orienteeritud pigem kiiretele lahendustele, midakohe tootmises rakendada. Ülikooli huvides seevastu on innovaatiliste lahenduste loomine, mis eeldab pikemat eeltööd, tuues aga kaasa ideaalilähedasemaid lahendusi ning teadusartikleid.

Nii arvasid kohalkäinud doktorandid, et ettevõtetega koostöös läbiviidava doktorantuuri puhul võiks olla võimalus atesteerimisel arvesse võtta ka ettevõttes tehtud uurimustööd. Lisaks tehti mitmel korral ettepanek arutleda kutsedoktori/rakendusdoktori kraadivõimaldamise üle.

Doktorandid leidsid ka, et tegevust tasub kindlasti jätkata ning igati väärtustati seda, et ettevõttega koostööd tehes saab doktorant suurema praktilise kogemuse, lisaks korraliku ülevaate sellest, kuidas üks ettevõte töötab ning nii nähakse ka oma teadustöö praktilist väljundit.

Täpsemalt saab DoRa tegevuse 3 kohta lugeda mobiilsusbüroo kodulehelt.

Viimased uudised