Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

DoRa ja Kristjan Jaagu stipendiumimahud ei vähene

Head magistrandid, doktorandid ja noorteadlased.

Meie poole on pöördunud murelikud Tartu Ülikooli noorteadlased küsimusega, kas DoRa ja Kristjan Jaagu toetusi sel aastal taotleda tasub. Kahetsusväärselt on ülikoolis levinud info, et toetusrahasid on tänavu ootamatult vähendatud.

Soovime kinnitada, et vaatamata raskele majandusolukorrale ei ole 2009. aastal vähendatud ei DoRa ega Kristjan
Jaagu programmide stipendiumifondide mahte. Sihtasutus võtab toetustaotlusi vastu kõikide programmide raames ja väljakuulutatud tähtaegadel. Vähendatud ei ole ühegi ülikooli kvoote ega toetussummasid, vastupidi – kõikidel ülikoolidel on 2009. aastal võimalik kasutada kaks korda rohkem DoRa noorteadlaste konverentsitoetusi, kui möödunud aastal. Ühtekokku loodame sel aastal DoRa raames rahastada 500 noorteadlase lähetust (eelmisel aastal 200).

Tõsi, DoRa noorteadlaste konverentsitoetuste raames on Tartu Ülikool 2009. aasta kevadsemestriks eraldatud konverentsitoetused kahe esimese kuuga välja jaotanud. Ühtekokku eraldati kevadsemestriks ülikoolidele
250 stipendiumi. Vastavalt programmi juhtnõukogu poolt möödunud aasta detsembris tehtud otsusele ei saa enne 1. juunit sügissemestri toetussummasid jagada, mistõttu soovitame seniks tõesti Kristjan Jaagu raames taotlus esitada.

Tartu Ülikooli õppuritele ja noorteadlastele on aga jätkuvalt avatud kõik meie teised toetused:

– 1. mail võtame Kristjan Jaagu raames vastu taotlusi
pikemaajalisteks välisõpinguteks;
– 1. juunil võtame vastu taotlusi Kristjan Jaagu välissõiduks
ning DoRa magistrantide ja doktorantide välisõpinguteks.

Tähtajad ja tingimused leiate http://www.archimedes.ee/amk/

Heade soovidega,
Katrin Kiisler
Kõrghariduse arenduskeskus
Sihtasutus Archimedes

Viimased uudised