Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

DoRa programm aitab tõsta Eesti kõrghariduse konkurentsivõimet

Doktoriõppe ja rahvusvahelistumise programmi DoRa toel on perioodil 2008-2014 välistudengite arv Eestis tõusnud 908 tudengilt 2887 tudengini.

Teadmistepõhise ühiskonna mõõduks on kõrgelt kvalifitseeritud töötajad, kelle teadmised, oskused ja kogemused on ühiskonna arengu ja konkurentsivõime tagatiseks. DoRa programmi eesmärk on Eesti teadusasutuste ja kõrgkoolide avatumaks ja konkurentsivõimelisemaks muutumine. Selle tagajärjel paraneb Eesti võimekus nii kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu värbamiseks välismaalt kui kohapeal koolitamiseks ning seeläbi Eesti üldine suutlikkus teaduse ja innovatsiooni vallas.

Kõik programmi üheksa alategevust toetavad Eesti kõrghariduse ja teaduse rahvusvahelistumist. Välistudengite arvu märgatav kasv on toimunud suuresti tänu DoRa alategevusele Study in Estonia, mille raames turundatakse välismaal süstemaatiliselt  Eesti kõrgharidust. Vastavalt I-Graduate 2014. aastal läbi viidud uuringule on 89% siinsetest välistudengitest oma õpikogemusega rahul.

Üheks programmi eesmärgiks on parandada välismaise täiendava kompetentsi kaasamisega siinse hariduse ja teaduse kvaliteeti. DoRa toel on Eestit külastanud 72 välisõppejõudu ning siin on töötanud 28 korralist professorit näiteks USA-st, Suurbritanniast, Itaaliast ja mujalt. Eestist on programmi toel väliskõrgkoolides visiidil käinud 75 õppejõudu. Programmi toel on kaasatud doktoriõppesse 81 välistudengit, kellest praeguseks on kraadi kaitsnud 17. Lühiajalisi uurimisprojekte on Eesti ülikoolide juures läbi viinud 354 doktoranti. 267 stipendiumit on välja antud välismagistrantidele.

Programmi perioodi jooksul on välja antud 4727 stipendiumit noorteadlaste lühiajalisteks välissõitudeks, mis näitab võrreldes varasema perioodiga mobiilsuse hüppelist kasvu. Programmi toel on veetnud semestri välisriigis 647 doktoranti ja 323 magistranti. Populaarsemad sihtriigid on Rootsi, Soome, Saksamaa ja USA.

DoRa raames toetatakse ka 52 doktoranti, kelle teadustöö viiakse läbi ülikooli ja mõne Eestis tegutseva äriühingu või teadus-arendusasutuse tihedas koostöös. Tegevuse eesmärk on aidata kaasa tippspetsialistide arvu kasvatamisele eelisarendatavates valdkondades, misläbi tõuseb ettevõtete teadus- ja arendustegevuse intensiivsus.

DoRa programmi tulemused võetakse kokku ning arutletakse selle üle, mis saab edasi, 14. oktoobril algusega kell 12 Tallink Spa & Conference hotellis toimuval seminaril.

Programmi viib Euroopa Sotsiaalfondi toel ellu Sihtasutus Archimedes, partneritena on kaasatud Eesti kõrgkoolid. DoRa programmi periood on 2008-2015. DoRa kogueelarve on ligi 30 miljonit eurot.

Lisainfo:
Maarja Karjaherm
SA Archimedes
Hariduse rahvusvahelistumise agentuur
Tel: 699 6490
maarja.karjaherm@archimedes.ee

 

 

 

Viimased uudised