Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

DoRa programmi uued tegevused pakuvad võimalusi õppejõudude õppevisiitideks

Sihtasutuse Archimedes elluviidava DoRa programmi tegevuste hulka on lisandunud kaks uut tegevust: DoRa programmi tegevus 2.2, mille raames toetatakse külalisõppejõudude lühiajalist töötamist Eesti kõrgkoolides ning tegevus 2.3, mille raames toetatakse Eesti õppejõudude lühiajalist enesetäiendamise eesmärgil töötamist väliskõrgkoolides.

„Uued alategevused on loodud kõrgkoolide initsiatiivil. Välisõppejõudude kaasamist siinsesse õppetöösse või meie kõrgkoolide õppejõudude lühiajalist töötamist väliskõrgkoolide juures ei ole varem kuigi palju toetatud, mistõttu nägime selles võimalust panustada täiendava rahvusvahelise mõõtme loomisesse, tõstes seeläbi õppetöö kvaliteeti Eesti kõrgkoolides. Samuti on kokkulepete saavutamine tippspetsialistide lühiajaliseks kaasamiseks vähem ajamahukam kui korralise ametikoha täitmine välisspetsialistiga“ tutvustas uusi tegevusi DoRa programmijuht Evelin Einla-Polluks Sihtasutusest Archimedes.

Mõlema tegevuse raames valivad stipendiumisaajad välja kõrgkoolid. 2012.-2013. õppeaastaks kõrgkoolidele eraldatud toetuse kasutamiseks saavad kõrgkoolid väljavalitud külalisõppejõu või Eesti õppejõu andmeid esitada sihtasutusele Archimedes kuni 1. maini 2013. Huvilistel tuleks kindlasti tutvuda oma kodukõrgkooli taotluste vastuvõtmise korraga, sest taotluste vastuvõtmise ajad on kõrgkooliti erinevad.

Toetuste kontaktisikuks sihtasutuses Archimedes on Piret Koll, e-post piret.koll@archimedes.ee, telefon 730 0809.

 

Viimased uudised