Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

EAS avab rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamise programmi

21. detsembril avab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetamise programmi esimese taotlusvooru, mille eelarve on 10 miljonit krooni. Sellega seoses toimub 18. novembril Tartus programmi infopäev.

Programmi infopäev toimub 18. novembril kell 11.00-14.00 Atlantise konverentsikeskuses aadressil Narva mnt.2, Tartu.

Programmi eelarve perioodil 2007-2013 on 23,36 miljonit krooni. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 4. jaanuar 2010.

Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetuse eesmärgiks on Eestis rahvusvaheliste konverentside ning kultuuri- ja spordiürituste korraldamise toetamise kaudu:

  • väliskülastajate ööbimiste arvu suurendamine;
  • turismi hooajalisuse vähendamine;
  • sihtkoha rahvusvahelise tuntuse suurenemine;
  • regionaalsel tasandil Eesti turismitoodete nõudluse suurenemine;
  • turismihooaja pikenemine, majutusettevõtete täituvuse suurenemine ja muude turismiettevõtete käibe kasv madalhooajal;
  • ürituste rahvusvahelise konkurentsivõime tõus, aidates parandada ürituste professionaalset korraldust ja suurendades ürituste atraktiivsust sihtgruppidele;
  • Eesti ettevõtete ja teadusasutuste rahvusvahelistumine väliskontaktide arendamise kaudu.

EAS soovitab projekti raames kasutada kommunikatsioonimaterjalide kujundamisel “Tutvusta Eestit” turunduskontseptsiooni. Partnerbrändingu põhimõtted leiate http://tutvustaeestit.eas.ee. “Tutvusta Eestit” ühtne visuaal aitab kaasa Eesti üldisele tuntuse suurenemisele.

Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetusmeetmetest on võimalik toetust taotleda:

  1. rahvusvaheliste konverentside ja kultuuri- ja spordiürituste kavandamiseks ja läbiviimiseks;
  2. toetatavate konverentside ja ürituste turundustegevusteks välisriikides.

Toetust saab taotleda 0,3 kuni 1,0 mln krooni ühe konverentsi või ürituse kohta. Nõutav omafinantseering on vähemalt 30% toetatavatest kuludest. Omafinantseeringuna ei käsitleta piletitulu ja osalustasusid. Toetust ei anta tulu teenivatele projektidele.

Lisainfo: http://www.eas.ee/index.php/avalikule-ja-mittetulundussektorile/turism/rahvusvaheliste-uerituste-ja-konverentside-toetamine/ueldist

Nõustamine:

Merilin Lohk
nooremkonsultant
Tel: 6279 423
e-mail: merilin.lohk@eas.ee

Kristin Kutti
arenduskonsultant
Tel: 6279 368
e-mail: kristin.kutti@eas.ee

Viimased uudised