Sihtasutus Archimedes Kontakt Otsi

Eesti ENIC/NARIC keskus hindab haridusdokumentideta pagulaste kvalifikatsioone

8. juunil 2018 jõustus välisriigi haridust tõendavate dokumentide hindamise ja akadeemilise tunnustamise määruses säte (määruse §81), mis võimaldab kesk- ja kõrghariduskvalifikatsiooni või kõrgkooliõpingute hindamist taotleda rahvusvahelise kaitse saajatel (pagulased jt sarnases statuses olevad isikud), kellel ei ole võimalik esitada haridust tõendavaid dokumente.

Sellega rakendab Eesti kõrgharidusega seonduvate kvalifikatsioonide Euroopa regioonis tunnustamise konventsiooni (Lissaboni tunnustamise konventsioon) artiklit VII, mis käsitleb pagulaste, ümberasustatud isikute ja pagulastega sarnases olukorras olevate isikute kvalifikatsiooni tunnustamist ka juhul, kui neil ei ole võimalik esitada haridust tõendavaid dokumente täielikult või osaliselt.

Hindamine aitab kaasa haridusdokumentideta pagulaste kvalifikatsioonide õiglasele tunnustamisele õpingute jätkamisel või töötamisel Eestis. Kvalifikatsiooni hindamiseks koostab Eesti ENIC/NARIC keskus haridustausta kirjelduse, kasutades selleks nii taotleja esitatud andmeid kui keskusele teadaolevat informatsiooni. Haridustausta kirjelduse eesmärk on anda kõrgkoolile või tööandjale piisavat teavet õppeasutuse, õppekava ning omandatud või omandatava kvalifikatsiooni kohta.

Haridustausta kirjelduse koostamine Eesti ENIC/NARIC keskuses on tasuta ning väljastatakse taotlejale 60 päeva jooksul.

Viimased uudised